Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο : “Εργασίες αποκατάστασης φθορών σε χώρους άθλησης της Πτολεμαΐδας

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο : “Εργασίες αποκατάστασης φθορών σε χώρους άθλησης της Πτολεμαΐδας   Αναλυτική διακήρυξη Περιληπτική διακήρυξη ΑΔΑ: 6ΔΜ6ΩΡ6-7Ε1 Τα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα στην Διαδικτυακή Πύλη Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων / Επιλογή:  Ηλεκτρονικοί  Διαγωνισμοί ΕΣΗΔΗΣ  Δημοσίων Έργων ΑΑ Συστήματος :192534      

Δ.Ε.Υ.Α.Ε. – Περίληψη διακήρυξης ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών “Εφαρμογής της μεθόδου βιοενίσχυσης στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Εορδαίας”.

Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Περίληψη διακήρυξης ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών “Εφαρμογής της μεθόδου βιοενίσχυσης στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Εορδαίας”   ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 66ΘΘΟΛΟ8-Η0Γ   ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟ http://www.promitheus.gov.gr/ Επιλογή:  Ηλεκτρονικοί  Διαγωνισμοί ΕΣΗΔΗΣ  Προμηθειών Υπηρεσιών / Αναζήτηση Διαγωνισμών ΑΑ Συστήματος :176958

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 26-10-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Γραφείο Προέδρου Δ.Σ. Τηλέφωνο : 24633 50111 Email: ds@ptolemaida.gr Πτολεμαΐδα : 20-10-2022 Αριθμ. Πρωτ. 25186 ΠΡΟΣ Τον Δήμαρχο Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλείστε  να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας που θα […]

Προκήρυξη Διαγωνισμού του έργου :”Εργασίες αποκατάστασης φθορών 11ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας ”

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: ”Εργασίες αποκατάστασης φθορών 11ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας ” ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟ https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx Επιλογή: Ηλεκτρονικοί  Διαγωνισμοί ΕΣΗΔΗΣ Δημοσίων Έργων ΑΑ Συστήματος : 189545

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας στις 03-10-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Πτολεμαϊδα , 29  Σεπτεμβρίου  2022 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                         Αρ. Πρωτ. 23201 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ                       Προς:  Αποδέκτες Ταχ. Δ/νση: 25ης Μαρτίου 15 Ταχ. Κωδ.: 50 200 Πληροφορίες: Στενημαχαλή Δέσποινα Τηλ,:2463350151 denptol@ptolemaida.gr     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας καλεί, σύμφωνα με το Άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, την υπ’ αριθμόν […]

Στρατηγική Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) του σχεδίου “Πολεοδομική επέκταση πόλης Πτολεμαΐδας”

  Στα πλαίσια της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης(ΣΠΕ) του σχεδίου: «Πολεοδομική επέκταση  πόλης Πτολεμαΐδας στις περιοχές 3,5,7» και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 της ΚΥΑ με αρ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006(ΦΕΚ 1225 Β’) ,όπως έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ  αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38181/2695/2022 (ΦΕΚ 1923 Β’) και ισχύει, δημοσιοποιούμε διαδικτυακά την εν λόγω Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ):   Κείμενο […]

Δήμος Εορδαίας-ΔΕΤΗΠ : Έκπτωση στο κόστος τηλεθέρμανσης για πολίτες κοινωνικά ευάλωτων κατηγοριών, οι οποίοι πληρούν οικονομικά κριτήρια. Από την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022 ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ταχ. Δ/νση : 25ης Μαρτίου 15 Ταχ. Κωδ. : 50200- Πτολεμαΐδα Τηλέφωνο : 24633 50148 Fax : 24633 50150 E mail : grtyp@ptolemaida.gr Πτολεμαΐδα 30-9-2022   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Δήμος Εορδαίας-ΔΕΤΗΠ : Έκπτωση στο κόστος τηλεθέρμανσης για πολίτες κοινωνικά ευάλωτων κατηγοριών, οι οποίοι πληρούν οικονομικά κριτήρια. Από […]

Δ.Ε.Υ.Α.Ε. – Περιληπτική διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου ” Αναβάθμιση του ΕΕΛ Πτολεμαϊδας – Δευτεροβάθμια Επεξεργασία”

Δ.Ε.Υ.Α.Ε.   Περιληπτική διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου ” Αναβάθμιση του ΕΕΛ Πτολεμαϊδας – Δευτεροβάθμια Επεξεργασία”   ΑΔΑ Περίληψης: ΨΚΛΧΟΛΟ8-Ε8Ρ        

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας στις 19-09-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Πτολεμαϊδα , 14  Σεπτεμβρίου  2022 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                         Αρ. Πρωτ. 21764 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ                       Προς:  Αποδέκτες Ταχ. Δ/νση: 25ης Μαρτίου 15 Ταχ. Κωδ.: 50 200 Πληροφορίες: Στενημαχαλή Δέσποινα Τηλ,:2463350151 denptol@ptolemaida.gr   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας καλεί, σύμφωνα με το Άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, την υπ’ αριθμόν Εγκυκλίου 88-ΑΠ:59846/21-08-2019 […]

Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης(ΣΠΕ) του σχεδίου «Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο πρώην στρατοπέδου ‘‘Καπετάν Φούφα’’ Πτολεμαΐδας»

  Στα πλαίσια της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης(ΣΠΕ) του σχεδίου «Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο πρώην στρατοπέδου ‘‘Καπετάν Φούφα’’ Πτολεμαΐδας» και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 της ΚΥΑ με αρ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006(ΦΕΚ 1225 Β’) ,όπως έχει τροποποιηθεί με την ΥΑ  αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38181/2695/2022 (ΦΕΚ 1923 Β’) και ισχύει, δημοσιοποιούμε, τα τεύχη του φακέλου της εν λόγω Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών […]

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος