Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Επαναληπτική περιληπτική διακήρυξη της φανερής – προφορικής – πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κοινοτικού καταστήματος στην κοινότητα Σπηλιάς

Επαναληπτική περιληπτική διακήρυξη της φανερής – προφορικής – πλειοδοτικής δημοπρασίας για την “Εκμίσθωση του κοινοτικού καταστήματος στην κοινότητα Σπηλιάς”   Διακήρυξη ΑΔΑ: 9Γ8ΞΩΡ6-978      

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο : “Συντήρηση οδών με ασφαλτόμιγμα, έτους 2022”

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο “Συντήρηση οδών με ασφαλτόμιγμα, έτους 2022”   Αναλυτική διακήρυξη Περιληπτική διακήρυξη   Τα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα στην Διαδικτυακή Πύλη Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων / Επιλογή:  Ηλεκτρονικοί  Διαγωνισμοί ΕΣΗΔΗΣ  Δημοσίων Έργων ΑΑ Συστήματος :193171

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών περιπτέρων στην Δ.Κ. Πτολεμαΐδας και στην Κ. Περδίκκα

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών περιπτέρων στην Δ.Κ. Πτολεμαΐδας και στην Κ. Περδίκκα   Περίληψη διακήρυξης ΑΔΑ: 654ΚΩΡ6-0ΚΠ Αναλυτική διακήρυξη  

Περιληπτική διακήρυξη φανερής – πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοτικού καταστήματος στην κοινότητα Σπηλιάς

Περιληπτική διακήρυξη φανερής – πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοτικού καταστήματος στην κοινότητα Σπηλιάς   Περιληπτική Διακήρυξη ΑΔΑ: ΨΘ8ΘΩΡ6-ΞΜ1      

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος