Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ”

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ”   Περιληπτική διακήρυξη ΑΔΑ: ΨΦΜ8ΩΡ6-Ζ91 Αναλυτική Διακήρυξη   Τα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα στην Διαδικτυακή Πύλη Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων   Επιλογή: Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί ΕΣΗΔΗΣ Δημοσίων Έργων / ΑΑ Συστήματος : 198915

Προκήρυξη σύμβασης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 2ο Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας”

Προκήρυξη σύμβασης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 2ο Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας”   Προκήρυξη Τα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα στην Διαδικτυακή Πύλη Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων http://www.promitheus.gov.gr   Επιλογή : Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί ΕΣΗΔΗΣ Δημοσίων Έργων ΑΑ Συστήματος: 195907    

Δ.Ε.Υ.Α.Ε – Διακήρυξη Συνοπτικής Διαδικασίας για την Σύναψη Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Μελετών : “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ”

Δ.Ε.Υ.Α.Ε Διακήρυξη Συνοπτικής Διαδικασίας για την Σύναψη Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Μελετών “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ”   Περιληπτική Διακήρυξη Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του διαγωνισμού στην: Διαδικτυακή Πύλη Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων/Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί Δημοσίων Έργων   Α/Α Συστήματος : 196029    

Επαναληπτική περιληπτική διακήρυξη της φανερής – προφορικής – πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κοινοτικού καταστήματος στην κοινότητα Σπηλιάς

Επαναληπτική περιληπτική διακήρυξη της φανερής – προφορικής – πλειοδοτικής δημοπρασίας για την “Εκμίσθωση του κοινοτικού καταστήματος στην κοινότητα Σπηλιάς”   Διακήρυξη ΑΔΑ: 9Γ8ΞΩΡ6-978      

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο : “Συντήρηση οδών με ασφαλτόμιγμα, έτους 2022”

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο “Συντήρηση οδών με ασφαλτόμιγμα, έτους 2022”   Αναλυτική διακήρυξη Περιληπτική διακήρυξη   Τα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα στην Διαδικτυακή Πύλη Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων / Επιλογή:  Ηλεκτρονικοί  Διαγωνισμοί ΕΣΗΔΗΣ  Δημοσίων Έργων ΑΑ Συστήματος :193171

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών περιπτέρων στην Δ.Κ. Πτολεμαΐδας και στην Κ. Περδίκκα

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών περιπτέρων στην Δ.Κ. Πτολεμαΐδας και στην Κ. Περδίκκα   Περίληψη διακήρυξης ΑΔΑ: 654ΚΩΡ6-0ΚΠ Αναλυτική διακήρυξη  

Περιληπτική διακήρυξη φανερής – πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοτικού καταστήματος στην κοινότητα Σπηλιάς

Περιληπτική διακήρυξη φανερής – πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοτικού καταστήματος στην κοινότητα Σπηλιάς   Περιληπτική Διακήρυξη ΑΔΑ: ΨΘ8ΘΩΡ6-ΞΜ1      

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 30-11-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Γραφείο Προέδρου Δ.Σ. Τηλέφωνο : 24633 50111 Email: ds@ptolemaida.gr Πτολεμαΐδα : 25-11-2022 Αριθμ. Πρωτ. 28803 ΠΡΟΣ Τον Δήμαρχο Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Καλείστε  να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας που […]

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας στις 22-11-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Πτολεμαϊδα , 17 Νοεμβρίου  2022 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                         Αρ. Πρωτ. 28045 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ                       Προς:  Αποδέκτες Ταχ. Δ/νση: 25ης Μαρτίου 15 Ταχ. Κωδ.: 50 200 Πληροφορίες: Στενημαχαλή Δέσποινα Τηλ,:2463350151 denptol@ptolemaida.gr     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας καλεί, σύμφωνα με το Άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, την υπ’αριθμόνΕγκυκλίου88-ΑΠ:59846/21-08-2019τουΥπουργείουΕσωτερικών  (Λειτουργία […]

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος