Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19-09-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: 22482
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών
Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140
e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr
a.milona@ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα: 15-9-2023
Αριθμ. Πρωτ: 22482

 

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαία δια ζώσης, την 19-09-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα δημότη για εξωδικαστικό συμβιβασμό.
Εισηγητής: Ο Νομικός Σύμβουλος Ευθ. Λιάκος

2. Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ,για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «Κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων 2023», αρ. μελ.21/2022, προϋπολογισμού 990.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΕΑΠ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

3. Έγκριση της 4/2023 μελετης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διενέργειας του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο με τίτλο: «Ανακατασκευή αύλειων χώρων σχολείων Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 92.880,20 ευρώ χρηματοδότηση ΣΑΕΠ & ΣΑΝΠ, συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

4. Συμπλήρωση του αρ 19 της διακήρυξης για το έργο με τίτλο: « Αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων και αποκατάσταση βλαβών εγκαταστάσεων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού Δήμου Εορδαίας- Α’ΦΑΣΗ» , αρ.μελ 1/2022, προϋπολογισμού 1.085.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΕΑΠ, όπως αυτή καταρτίστηκε με την 197/2023 ΑΟΕ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

5. Αποδοχή της απόφασης έγκρισης της αύξησης Π/Υ του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Μ. για το έργο με τίτλο: « Βελτίωση Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών Δήμου Εορδαίας- Δ ΦΑΣΗ», ενταγμένο στο ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας 2017-2021,στο ποσό της με αρ.: 7/2023 Μελέτης.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

6. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο ««ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

7. Αποδοχή της 9/2029 μελέτης με τίτλο: «Ηλεκτροφωτισμός δρόμου προς Μποδοσάκειο Γ.Ν. Πτολεμαΐδας», προϋπολογισμού 1.688.000,00 ευρώ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

8. Αποδοχή της 4/2021 μελέτης με τίτλο: «Αναβάθμιση – συντήρηση & επέκταση δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού σε κεντρικές οδούς της πόλης Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας – Α’ ΦΑΣΗ», προϋπολογισμού 2.850.000,00 ευρώ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

9. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια ειδών για τις ανάγκες σίτισης των μελών των εφορευτικών επιτροπών των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 08/10/2023 και των τυχών επαναληπτικών αυτών.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών

10. Έγκριση και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της φανερής – προφορικής – πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου- αναψυκτηρίου εμβαδού 32,78τμ και περιβάλλοντα χώρου εμβαδού 170 τμ- στο Παλαιό Πάρκο Πτολεμαΐδας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών

11. Έγκριση και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου 24 τ.μ αριστερά και 24 τ.μ δεξιά της εισόδου εξερχόμενοι από την δυτική είσοδο του παλιού πάρκου προς την δημοτική βιβλιοθήκη, για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανοκίνητων-ηλεκτροκίνητων παιχνιδιών
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών

12. Έγκριση της υπ’αρ.630/22401/14-9-2023 Απόφασης Δημάρχου για την ανάγκη κίνησης οχήματος του Δήμου Εορδαίας για την αντιμετώπιση των εξαιρετικών αναγκών , λόγω των πλημμυρικών φαινομένων, του Δήμου Μουζακίου.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:
1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
3. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
4. Εκπροσώπους Παρατάξεων
5. Αυτ/λες Τμήμα Προγ/σμου
6. Νομικό Σύμβουλο

Previous Ο Δήμος Εορδαίας στο πλευρό των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας.

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος