Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Δημόσια Διαβούλευση σε πολίτες και φορείς για την Επικαιροποίηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Δήμου Εορδαίας

Σχέδιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
Εγκύκλιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Πτολεμαΐδα 26-10-2023
Αρ. Πρωτ.:25824
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 συμμετοχής στη Δημόσια Διαβούλευση σε πολίτες και φορείς
για την Επικαιροποίηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Δήμου Εορδαίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις  της προγραμματικής περιόδου 2021-2027
Εισαγωγή
Η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας επικαιροποιείται για τις ανάγκες της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 προκειμένου να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για τις παρεμβάσεις της από το Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2021-2027, καθώς και άλλες συμπληρωματικές πηγές χρηματοδότησης.
Οι διάφορες διαστάσεις της αστικής ζωής – περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική – είναι αλληλένδετες και η επιτυχία στην αστική ανάπτυξη μπορεί να επέλθει μόνο μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης. Τα μέτρα που αφορούν την αστική ανάπλαση του δομημένου περιβάλλοντος πρέπει να συνδυάζονται με εκείνα που προωθούν την εκπαίδευση, την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Απαιτούνται επίσης ισχυρές εταιρικές σχέσεις μεταξύ των τοπικών πολιτών, της κοινωνίας των πολιτών, της βιομηχανίας και των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης.
Συνεπώς, ο σχεδιασμός της νέας Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την Πτολεμαΐδα λαμβάνει υπόψη:
– Την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων του αστικού τοπίου της Πτολεμαΐδας.
– Την συμβολή στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της απολιγνιτοποίησης, με τον συντονισμό αναγκών και στόχων με χρηματοδότηση και από πηγές πέραν του ΠΕΠ (όπως Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή κλπ).
– Την συνάφεια με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, αλλά και την συνεκτικότητα με άλλες στρατηγικές του Δήμου (Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας, Σχέδιο Δράσης Κυκλικής Οικονομίας) και της Περιφέρειας.
– Την συμμετοχικότητα, με εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων και την δημιουργία εταιρικών σχέσεων.
Σε αυτό το πλαίσιο βασική επιδίωξη του Δήμου Εορδαίας για την πόλη της Πτολεμαΐδας είναι να αναβαθμίσει την παρεχόμενη ποιότητα ζωής προς τους κατοίκους της και την ποιότητα των κοινόχρηστων και κοινωφελών χρήσεων ώστε να επιτελέσει και να ενισχύσει τον ρόλο της ως αναπτυξιακό κέντρο της ευρύτερης περιοχής κατά την διάρκεια αλλά και μετά την μετάβαση στη νέα ενεργειακή, πράσινη εποχή.
Το αρχικό όραμα που τίθεται για την Πτολεμαΐδα προς το 2030 διαμορφώνεται ως εξής:
Η υλοποίηση των παραπάνω είναι εφικτή μέσα από ένα δομημένο και συμπαγές Επιχειρησιακό Σχέδιο το οποίο αποτελείται από τους εξής Στόχους:
Περιοχή Παρέμβασης
Η περιοχή παρέμβασης της νέας Στρατηγικής ΒΑΑ για την Πτολεμαΐδα επεκτείνεται για να καλύψει όλη την πόλη και να σηματοδοτήσει τον ρόλο της στην υποστήριξη της μετάβασης για όλους. Επιπλέον προτείνεται να περιλαμβάνει απολήξεις προς το ΒΙΟΠΑ, ΑΕΒΑΛ που θα συνδέουν τις επενδύσεις οικονομικού μετασχηματισμού της περιοχής με το αστικό κέντρο της Πτολεμαΐδας.
Για την κατάρτιση ενός ρεαλιστικού και αποδεκτού Επιχειρησιακού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την Πτολεμαΐδα  καλούμε και παροτρύνουμε όλους τους δυνητικούς δικαιούχους δράσεων για υλοποίηση στην περιοχή παρέμβασης (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, κ.α.) καθώς και όλους τους άμεσα ωφελούμενους από την υλοποίηση της ΣΒΑΑ στην Πτολεμαΐδα (κατοίκους, νέους και νέες, ανέργους, επιχειρήσεις, συλλογικότητες κ.α.) να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση υποβάλλοντας τις ιδέες και προτάσεις στην ακόλουθη φόρμα :
Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης: 30-10-2023
Λήξη δημόσιας διαβούλευσης  : 10-11-2023
Στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Εορδαίας : https://www.eordaia.gov.gr/  θα  αναρτηθεί πληροφοριακό υλικό και το Σχέδιο της ΒΑΑ ώστε φορείς και πολίτες να ενημερωθούν και να  καταθέσουν τις προτάσεις τους
Πληροφορίες
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Δ. Εορδαίας
Αικατερίνη Ιτσκου, τηλ.: 2463 3 50105/ e-mail : pro@ptolemaida.gr /Δ/νση: 25ης Μαρτίου 15, Δημοτικό Κατάστημα
Η επεξεργασία όλων των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR General Data Protection Regulation 2016/679) και του Ν.4624/2019.
Η συμμετοχή  όλων κρίνεται απολύτως χρήσιμη και αναγκαία.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΠΛΑΚΕΝΤΑΣ

 

Δ.Τ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΒΑΑ Δ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ v.2_signed

 

Σχέδιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
Εγκύκλιος

Previous Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφεροντος Προμήθειας υλικών για συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων Δήμου Εορδαίας

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος