Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση συνεδρίασης του Δ.Σ. Εορδαίας 30-01-2023 στις 16:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Ταχ. Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 15
50200 Πτολεμαΐδα
……………………………….
Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 24633 50111
email ds@ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα : 25-1-2023
Αριθμ. Πρωτ. : 2086

ΠΡΟΣ
Τον Δήμαρχο
Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας
Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου Εορδαίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε να συμμετάσχετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας που θα γίνει την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 16:00 δια ζώσης σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 23983/30-4-22 ( ΦΕΚ 2137/22 ). για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2023 του Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

2. Έγκριση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( ΟΠΔ ) του Δήμου Εορδαίας και των ΝΠΔΔ για το έτος 2023.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας για να ενημερωθείτε σχετικά.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Χαρακτσής

Previous ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ της φανερής- προφορικής-πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση απόβλητων λιπαντικών ελαίων και μεταχειρισμένων συσσωρευτών οχημάτων/μηχανημάτων έργου

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος