Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Παρακολούθηση Προϋπολογισμού

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΪΟΥ 2022
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 104/2022
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 77/2022
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022               ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΔΣ 1/2022


2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2021
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 19/2022
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28/2022
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 317/2021
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 140/2021
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  223/2021
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 92/2021
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΪΟΥ 2021
ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 100/2021
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 45/2021
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021                 ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΔΣ 186/2020


2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27/2021
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6/2021
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 266/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 176/2020
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ B΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 169/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 120/2020
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΙΟΥ 2020
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 92/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 70/2020
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020                          ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ 345/2019 ΑΔΣ


2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Δ’  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 35/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 27/2020
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΟΕΜΡΒΙΟΥ 2019
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 112/2019
ΑΠΟΦΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 292/2019
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/2019
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 208/2019
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΪΟΥ 2019
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΙΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  44/2019
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 161/2019
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2019 (Ο.Π.Δ.)
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΟΠΔ 2019                   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΔΣ 16/2019
ΟΠΔ 2019          ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΔΣ  364/2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019          ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΔΣ 363/2018    

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος