Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Παρακολούθηση Προϋπολογισμού

2023

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 172/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 201/2023

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΙΟΥ 2023

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 122/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 147/2023

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2023 (Ο.Π.Δ.)

ΟΠΔ 2023                ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΔΣ 2/2023

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023                 ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΔΣ 1/2023


2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 19/2023
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20/2023
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 275/2022
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 175/2022
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 190/2022
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 119/2022
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΪΟΥ 2022
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 104/2022
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 77/2022
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2022 (Ο.Π.Δ. 2022)

ΟΠΔ 2022                   ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΔΣ  2/2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022               ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΔΣ 1/2022


2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2021
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 19/2022
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28/2022
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 317/2021
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 140/2021
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  223/2021
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 92/2021
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΪΟΥ 2021
ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 100/2021
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 45/2021
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2021 (Ο.Π.Δ. 2021)

ΟΠΔ 2021    ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ 187/2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021                 ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΔΣ 186/2020


2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27/2021
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6/2021
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 266/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 176/2020
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ B΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 169/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 120/2020
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΙΟΥ 2020
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 92/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 70/2020
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2020 (Ο.Π.Δ. 2020)

ΟΠΔ 2020                     ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΔΣ 346/2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020                          ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ 345/2019 ΑΔΣ


2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Δ’  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 35/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 27/2020
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΟΕΜΡΒΙΟΥ 2019
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 112/2019
ΑΠΟΦΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 292/2019
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/2019
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 208/2019
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΪΟΥ 2019
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΙΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  44/2019
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 161/2019
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2019 (Ο.Π.Δ.)
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΟΠΔ 2019                   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΔΣ 16/2019
ΟΠΔ 2019          ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΔΣ  364/2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019          ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΔΣ 363/2018    

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος