Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 7-12-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών
Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140

Πτολεμαΐδα: 2-12-2022
Αριθμ Πρωτ: 29616

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει ,τις διατάξεις του αρ 78 του ν 4954/2022 καθώς και την υπ’αριθμ 46731/13-7-2022 εγκ. του ΥΠΕΣ, καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαία δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη , την 7-12-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Έγκριση εκ νέου της 61/2022 ΑΔΣ της ΚΕΔΕ «4Ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022»
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κ. Σιδηρόπουλος

2. Έγκριση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης – Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Εορδαίας, επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης και έγκριση της προετοιμασίας για τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών και εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης παροχής Υπηρεσιών
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιωτης

3. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ρυμουλκούμενου κλαδοτεμαχιστή»
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

4. Έγκριση της μελέτης , των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού , διεθνούς –ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: « Συντήρηση – επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Εορδαίας & προμήθειας ανταλλακτικών για ένα έτος»
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

5. Έγκριση ή μη της γινόμενης μετακίνησης Δημάρχου – Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

6. Έγκριση των όρων διακήρυξης διενέργειας φανερής – προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση απόβλητων λιπαντικών ελαίων και μεταχειρισμένων συσσωρευτών οχημάτων / μηχανημάτων έργου.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

7. Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Α’ φάση συνδετήριας οδού Νέου Οικισμού Κομανου του Δήμου Πτολεμαΐδας»
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης
8. Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση – ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Εορδαίας – Β’ Φαση»
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

Κοιν/ση:
1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Πρόεδρο της ΚΕΔΕ
4. Εκπροσώπους Παρατάξεων
5. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
6. Δ.νση Περιβάλλοντος

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανιδης

Previous Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών περιπτέρων στην Δ.Κ. Πτολεμαΐδας και στην Κ. Περδίκκα

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος