Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση συνεδρίασης του Δ.Σ. Εορδαίας 27-12-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 24633 50111
Email: ds@ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα : 21 -12 -2022
Αριθμ. Πρωτ. 31279

ΠΡΟΣ
Τον Δήμαρχο
Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας
Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας που θα γίνει την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00 δια ζώσης σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 23983/30-4-22 ( ΦΕΚ 2137/22 ). για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Εορδαίας έτους 2023
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

2. Καθορισμός τελών καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2023.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

3. Καθορισμός τελών κοινόχρηστων χώρων έτους 2023.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

4. Γνωμοδότηση ή μη επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου :«Φωτοβολταϊκός Σταθμός, ισχύος 40MW και συνοδά έργα υποδομής, στη θέση «Μονοπάτι» Δ.Ε. Βερμίου, Δήμου Εορδαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών συντήρησης επισκευής οχημάτων Δήμου και προμήθειας ανταλλακτικών οικ. έτους 2023.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

6. Έγκριση αποφάσεων Σχολικής επιτροπής Α-θμίας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής κ. Κυριάκος Αντωνιάδης.

7. Έγκριση απόφασης ΔΕΠ
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ κ. Κυριάκος Αντωνιάδης.

8. Λήψη απόφασης χορήγησης θέσεων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους αδειούχους πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές του Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής : Η Αντιδήμαρχος Αννα Καιδου

9. Τροποποιήσεις προϋπολογισμού οικ. έτους 2022
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

10. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής κυκλοφοριακού.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

11. Ένταξη του Δήμου στις υπηρεσίες Μαζικών Πληρωμών – Έγκριση υπογραφής της σύμβασης στο σύστημα Ηλεκτρονικών πληρωμών e-pps με την τράπεζα Πειραιώς ΑΕ και εξουσιοδότηση της ειδικής ταμίας του Δήμου μας.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

12. Απ’ ευθείας εκμίσθωση κοινοτικού καταστήματος Ολυμπιάδος.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας για να ενημερωθείτε σχετικά.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

Previous Πρόγραμμα εκδηλώσεων Πέμπτης 22 Δεκεμβρίου στο Δήμο Εορδαίας

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος