Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση συνεδρίασης του Δ.Σ. Εορδαίας 24-03-2023 στις 17:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 24633 50111
Email: ds@ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα : 20-3-2023
Αριθμ. Πρωτ. 7399

ΠΡΟΣ
Τον Δήμαρχο
Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας
Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας που θα γίνει την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 και ώρα 17:00 δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 23983/30-4-22 ( ΦΕΚ 2137/22 ).και την εγκύκλιο 375/2-6-2022 για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης :
1. Γνωμοδότηση ή μη επί της ΜΠΕ του έργου “Αποθήκευση Ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής ισχύος 200 MW στη θέση Αγροτεμάχιο 449 Ολυμπιάδος ΔΕ Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας Περιφερειακή ενότητα Κοζάνης ΠΔΜ
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

Παρακαλείστε την Παρασκευή 24 -3-2023 και ώρα 17μ.μ να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις – ψήφο σας επί του ανωτέρω θέματος στο email ds@ptolemaida.gr ή denptol@ptolemaida.gr.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

Previous Ορκωμοσία 2 νέων υπαλλήλων στον Δήμο Εορδαίας.

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος