Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση συνεδρίασης του Δ.Σ. Εορδαίας 08-02-2023 στις 17:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 24633 50111
Email: ds@ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα : 3-2-2023
Αριθμ. Πρωτ. 3016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας που θα γίνει την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 17: 00 δια ζώσης σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 23983/30-4-22 ( ΦΕΚ 2137/22 ). για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Αντικατάσταση μελών ΔΣ Σχολικών Επιτροπών της Α/θμίας και Β/βαθμίας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς.

2. Ορισμός Δ.Σ ως Πρόεδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς.

3. Έγκριση του εκπονηθέντος σχεδίου δράσης για την Κυκλική Οικονομία ( ΣΔΚΟ) του Δήμου Εορδαίας και όλων των παραδοτέων του Δήμου Εορδαίας & του εκπονηθέντος σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το κλίμα Δήμου Εορδαίας (ΣΔΑΕΚ) και όλων των παραδοτέων
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

4. Επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο ΟΤ 408 Σχεδίου Πόλεως .
Εισηγητής Ο αντιδήμαρχος Νικόαλος Φουρκιώτης.

5. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας μονάδας ΑΣ ΙΙ στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας
. Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

6. Έγκριση παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών έργων.
Εισηγητής Ο αντιδήμαρχος Νικόαλος Φουρκιώτης.

7. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής έργων .
Εισηγητής Ο αντιδήμαρχος Νικόαλος Φουρκιώτης.

8. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Εισηγητής Ο αντιδήμαρχος Νικόαλος Φουρκιώτης.

9. Έγκριση ΟΠΔ – στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Εορδαίας για το έτος 2023
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ της ΚΕΔΕ Κοσμάς Σιδηρόπουλος.

10. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της ΚΕΔΕ ( 83/2022 ΑΔΣ ΚΕΔΕ)
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ της ΚΕΔΕ Κοσμάς Σιδηρόπουλος.

11. Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού Δήμου Εορδαίας έτους 2023
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

12. Μετάθεση χρόνου παράδοσης της σύμβασης με αριθ. 9527/27-4-2022 για την Προμήθεια ενός ανατρεπόμενου φορτηγού με αναρροφητήρα.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

13. Τροποποίηση της σύμβασης με αριθμ. 10184/5-5-2022 για την < ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ¨ΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

14. Καθορισμός δικηγορικής αμοιβής των υποθέσεων που αναφέρονται στις υπ’ αριθ. 24 & 25/2023 ΑΟΕ.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

15. Αποδοχή και μεταφορά ποσών από την Τράπεζα ALFA BANK και μεταφορά αυτού στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ και αλλαγή λογαριασμού εξυπηρέτησης RF στην Πειραιώς
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

16. Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ Τριμήνου οικονομικού έτους 2022
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

17. Ορισμός δικαιούχων και προσδιορισμός αποζημίωσης μελών Δημοτικών συμβούλων για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

18. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής φορολογικών διαφορών του Δήμου μας.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

19. Διαγραφή οφειλής που αφορά πρόστιμο αυθαιρέτου
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

20. Υλοτομία Αναρράχης έτους 2023.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

21. Μείωση μισθώματος από εκμίσθωση δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας για να ενημερωθείτε σχετικά.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

Previous Συγκέντρωση υλικής βοήθειας για τους σεισμοπαθείς της Τουρκίας και της Συρίας από το Δήμο Εορδαίας

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος