Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση συνεδρίασης του Δ.Σ. Εορδαίας 15-04-2024 και ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 24633 50111
Email: ds@ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα : 10-4-2024
Αριθμ. Πρωτ. 7724

ΠΡΟΣ
Τον Δήμαρχο
Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας
Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας που θα γίνει την Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 και ώρα 18:00, δια ζώσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 23983/30-4-22 ( ΦΕΚ 2137/22 ). για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου πυρήνα ΖΑΠ Αμυνταίου – Κλειδιού – Αχλάδας.\ ΜΠΕ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φουρκιώτης.

2. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου ζώνης Απολιγνιτοποίησης Πτολεμαΐδας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φουρκιώτης.

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση αδείας εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 182 αγροτεμάχιο κοινότητας Αρδασσας του Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

4. Αλλαγή θέσης φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκίνητων του προγράμματος ΔΕΗ Blue.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

5. Λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταβολή των ποσοστών συμμετοχής στη χρηματοδότηση των δανειακών συμβάσεων για το έργο του Δ. Εορδαίας με τίτλο: ‘’Αντιπλημμυρικά έργα στη Δ.Κ. Πτολεμαΐδας’’, ενταγμένο στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και στη συνέχεια μεταφερόμενο έργο στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών διαφόρων έργων.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

7. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών σε κοινόχρηστο χώρο.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

8. Έγκριση απόφασης ΔΕΥΑΕ σχετικά με τον ορισμό επιτροπής επίλυσης διαφορών.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΕ Δημήτρης Τσεχελίδης.

9. Έγκριση αποφάσεων Σχολικών επιτροπών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Εισηγητής: Η Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Άννα Καΐδου.

10. Έγκριση αποφάσεων Δημοτικής επιτροπής Παιδείας Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής: Η Πρόεδρος της ΔΕΠ Αικατερίνη Κάτσιου.

11. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και σύσταση θέσεων υδρονομέων διανομής νερού 2024.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

12. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου αναψυκτήριου στο παλιό Πάρκο.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

13. Συμπληρωματική παραγραφή οφειλών λόγω παρέλευσης εικοσαετίας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

14. Εγγραφές διαγραφές βρεφών και Νηπίων για το σχολικό έτος 2023-2024.
Εισηγητής: Η αντιδήμαρχος Αικατερίνη Κάτσιου.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης του Δημοτικού συμβουλίου μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας του Δημοτικού συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά ή να καλέσετε στα τηλ. 2463350111, ή 2463350151

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

Previous Ειδική Συνεδρίαση ΔΣ Εορδαίας για τον προϋπολογισμό 2024

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος