Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση συνεδρίασης του Δ.Σ. Εορδαίας 27-12-2023 στις 16:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 24633 50111
Email: ds@ ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα : 22-12-2023
Αριθ. .πρωτ. : 31056

ΠΡΟΣ
Τον Δήμαρχο
Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας
Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας που θα γίνει την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 16:00 (4 μ.μ. ) δια ζώσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 23983/30-4-22 ( ΦΕΚ 2137/22 ), για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Εορδαίας έτους 2024.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

2. Γνωμοδότηση ή μη για την μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση – ανανέωση της 133314/2929/9-11 11 ΑΕΠΟ του λιγνιτωρυχείου Πτολεμαΐδας της ΔΕΗ ΑΕ με τίτλο «Επικαιροποίηση της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων των ορυχείων στην Περιοχή της Πτολεμαΐδας της ΔΕΗ ΑΕ».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

3. Γνωμοδότηση για την Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Έργο αντλησιοταμίευσης στο Ορυχείο Καρδιάς».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

4. Γνωμοδότηση ή μη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) ονομαστικής ισχύος 148,44MW στη θέση ‘Κουρκουτέϊκα’ των Δημοτικών Ενοτήτων Βλάστης, Δημητρίου Υψηλάντη των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ΠΔΜ».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

5. Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για διάφορα έργα του Δήμου.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

6. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών πινάκων διαφόρων έργων του Δήμου.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

7. Έγκριση 2ου σταδίου εργασιών της μελέτης «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας και υλοποίησης μέτρων και μέσων πυροπροστασίας».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

8. Βεβαίωση ανάγκης παραμονής στο Δήμο Εορδαίας, υπαλλήλων με προσωρινή Αποδοχή προσφοράς εργασίας σε εκτέλεση διατακτικού απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ασφαλιστικών μέτρων.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

9. Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων σε αμιγή κατάστημα.
Εισηγητής η Αντιδήμαρχος Άννα Καΐδου.

10. Έγκριση απόφασης ΚΟΙΠΠΑΠ (3η αναμόρφωση προ/σμού ).
Εισηγητής: Η Πρόεδρος του ΝΠ Αναστασία Πραπα.

11. Έγκριση απόφασης Σχολικής επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης (καταστροφή άχρηστου υλικού του 5ου Δημοτικού Σχολείου ).
Εισηγητής: Η Πρόεδρος της Σχολικής επιτροπής Αναστασία Πράπα.

12. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων — ισολογισμού έτους 2022 της ΚΕΔΕ βάση του ΠΔ 315/99
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κοσμάς Σιδηρόπουλος.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

Previous Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση ή μή, της απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΤΗΠ, σχετικά με την αύξηση των τιμολογίων θερμικής ενέργειας.

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος