Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση συνεδρίασης του Δ.Σ. Εορδαίας 04-12-2023 στις 16:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
Τηλέφωνο: 24633 50111
Email: ds@ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα : 29-12-2023
Αριθ. .πρωτ. : 29049

ΠΡΟΣ
Τον Δήμαρχο
Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας
Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας, που θα γίνει την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 16:00 (4 μ.μ.) δια ζώσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 23983/30-4-22 ( ΦΕΚ 2137/22 ), για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης και λήψη απόφασης σύστασης Διαδημοτικής Επιχείρησης Τηλεθερμάνσεων Δυτικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: Ο Δ.Σ. Δημήτρης Καρακασίδης.

2. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 7/2019 ΑΔΣ σχετικά με την παραχώρηση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Εορδαίας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας.
Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς.

3. Γνωμοδότηση ΔΣ για την ΜΠΕ του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 50MWp στη θέση “Προζύμι” των Τ.Κ. Κομνηνών και Μεσοβούνου, της Δημοτικής Ενότητας Βερμίου, του Δήμου Εορδαίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

4. Γνωμοδότηση ΔΣ για την ΜΠΕ του έργου Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 187,5 MW στη θέση “Βράχος, Ταφότοπος, Βραχάκι, Ύψωμα, Μαγούλα, Κορυφή και Καλύβια Κατσαρού” των Δ.Ε. Ελλησπόντου και Κοζάνης, της Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής, του Δήμου Εορδαίας, της Π.Ε .Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και της Δ.Ε. Βέροιας, του Δήμου Βέροιας, της Π.Ε. Ημαθίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

6. Έγκριση εξαίρεσης από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση λειτουργίας σε 24ωρη ή 12ωρη βάση και για όλες τις ημέρες της εβδομάδας υπηρεσιακών μονάδων του Δήμου Εορδαίας
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

7. Έγκριση προγραμματισμού υλοποίησης δασοτεχνικών έργων Δήμου Εορδαίας και την υποβολή τους για ένταξη στο Ετήσιο Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Δημόσιας και μη Δημόσιας) Δασοπονίας έτους 2024.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

8. Εξειδίκευση των τιθέμενων όρων στο εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δημοτικού καταφύγιου
Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Αναστασία Πράπα.

9. Προσωρινές θέσεις δραστηριοποίησης στο Δήμο Εορδαίας για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 2023
Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Άννα Καΐδου

10. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εργασίας μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 replicable and Efficient solution for optimal l Management of ctoss – sector Energy (RESONANCE) σε Ελληνική μετάφραση «Υιοθέτηση καλών πρακτικών και αποτελεσματικών λύσεων για βέλτιστη διαχείριση διατομεακών ενεργειακών οικοσυστημάτων» που σχετίζονται με το θέμα – στόχο απόκριση στη ζήτηση.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

11. Τροποποίηση Προϋπολογισμού. Οικ. Έτους 2023 ( 236, 239, 245/2023 ΑΟΕ)
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

12. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Γ τριμήνου εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

13. Καθορισμός δικηγορικής αμοιβής ( 237/2023 ΑΟΕ )
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

14. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας φανερής – προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου αναψυκτήριου Παλαιού πάρκου.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

15. Έγκριση μεταβολών σχολικών μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2024-2025.
Εισηγητής: Η Πρόεδρος της ΔΕΠ Αναστασία Πράππα.

16. Κατανομή ποσού στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής: Η Πρόεδρος της ΔΕΠ Αναστασία Πράππα.

17. Έγκριση αποφάσεων ΔΕΠ.
Εισηγητής: Η Πρόεδρος της ΔΕΠ Αναστασία Πράππα.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

Previous Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την άμεση διαχείριση των συνεπειών από καταστροφές (φυσικές και τεχνολογικές), στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Εορδαίας»

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος