Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση συνεδρίασης του Δ.Σ. Εορδαίας 03-10-2023 στις 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 24633 50111
Email: ds@ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα : 29-9-2023
Αριθμ. Πρωτ. 23646

ΠΡΟΣ
Τον Δήμαρχο
Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας
Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας που θα γίνει την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 19:00 μ.μ. δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.
1. Έγκριση πρακτικού διαπαραταξιακής επιτροπής ενόψει των Δημοτικών & περιφερειακών εκλογών της 8ης & 15ης Οκτωβρίου 2023.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ΔΣ Ιωάννης Χαρακτσής

2. Αίτημα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης για επικύρωση Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου ΒΙΟΠΑ Πτολεμαΐδας, για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης οικοπέδου ΟΤ !9 του ΒΙΟΠΑ Πτολεμαΐδας για την υλοποίηση του Κόμβου Καινοτομίας Η2.
Εισηγητής: Δημήτρης Σπόντης

3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών διαφόρων έργων.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

4. Έγκριση ΑΠΕ διαφόρων έργων.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Νικόλος Φουρκιώτης

5. Δεύτερη μετάθεση χρόνου παράδοσης της σύμβασης για την προμήθεια ενός φορτηγού διαξονικού με ανατρεπόμενο με υδραυλικό γερανό και αρπάγη.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

6. Αποδοχή ποσών – τροποποίηση προϋπολογισμού (202 & 203 /2023 ΑΟΕ).
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

7. Εξουσιοδότηση δικαιώματος χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής windankihg.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

8. Εξουσιοδότηση ταμία για την υπογραφή σύμβασης για το e-pos στην Τράπεζα Πειραιώς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

9. Έγκριση πρακτικού επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών διαφορών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

10. Ανανέωση μίσθωσης για την στέγαση των υπηρεσιών του ΚΕΠ Πτολεμαΐδας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

11. Ορισμός εκπροσώπων στα σχολικά συμβούλια σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

12. Κατανομή ποσού στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας
Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Αναστασία Πράπα

13. Έγκριση απόφασης Σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Εισηγητής: Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Αναστασία Πράπα.

Παρακαλείστε την Τρίτη 3-10-2023 και ώρα 5 μ.μ. να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις – ψήφο σας επί των ανωτέρω θεμάτων στο email ds@ptolemaida.gr ή denptol@ptolemaida.gr.

 

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

Previous Ευχαριστήριο του Δήμου Εορδαίας σε όλους τους συμμετέχοντες στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας Δήμου Εορδαίας 2023

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος