Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29-11-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών
Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140

Πτολεμαΐδα: 25-11-2022
Αριθμ Πρωτ: 28872

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει ,τις διατάξεις του αρ 78 του ν 4954/2022 καθώς και την υπ’αριθμ 46731/13-7-2022 εγκ. του ΥΠΕΣ, καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαία δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη , την 29-11-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Έγκριση ισολογισμού – κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης και του πίνακα διάθεσης κερδών οικ. έτους 2021 της ΚΕΔΕ, σχετ. η υπ’αριθμ 71/2022 ΑΔΣ.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κ. Σιδηρόπουλος

2. Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή δωρεών από το S/M ΚΡΗΤΙΚΟΣ και TERNA A.E.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Υγείας , Εθελοντισμού και Κοιν. Μέριμνας Δημ Σπόντης.

3. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

4. Λήψη απόφασης σχετικά με την διαγραφή οφειλών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους .
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

5. Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

6. Έγκριση ή μη. πρακτικών ηλεκτρονικής αποσφράγισης , αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη της «Προμήθειας ειδών διαβίωσης Αδέσποτων Ζώων»
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

7. Έγκριση πρακτικών ηλεκτρονικής αποσφράγισης , αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την «Προμήθεια υποστήριξης εξοπλισμού υπηρεσιών και εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Εορδαίας »
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

8. Έγκριση ή μη του πρακτικού έλεγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, του διεθνούς – ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την « Προμήθεια μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο Δήμο Εορδαίας», προϋπολογισμού 737.800,00 ευρώ χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτ. Μακεδονία 2014-2020 με Κωδικό ΟΠΣ MIS 5071132
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 

Κοιν/ση:
1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Πρόεδρο της ΚΕΔΕ
4. Αντιδήμαρχο Υγείας & Κοιν. Μέριμνας
5. Εκπροσώπους Παρατάξεων

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανιδης

Previous Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Σταθμού Ιατρικής της Εργασίας στον Δήμο Εορδαίας

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος