Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17-03-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών
Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140
e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr
a.milona@ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα: 13-3-2023

Αριθμ Πρωτ: 6740

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει ,τις διατάξεις του αρ 78 του ν 4954/2022 καθώς και την υπ’αριθμ 46731/13-7-2022 εγκ. του ΥΠΕΣ, καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαία δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη , την 17-3-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.Εξειδικευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 προς αντιμετώπιση των δαπανών του εθελοντικού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων.
Εισηγητής: Η Υπεύθυνη Προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων κ. Α.Πραπα

2. Εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 προς αντιμετώπιση των δαπανών διοργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων
Εισηγητής: Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Δημ Σχέσεων κ. Δημ Καρακασιδης

3. Τροπ-ση εν μέρει της 41/2023 ΑΟΕ και κατάρτιση εκ νέου των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού- διεθνούς-ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για την επέκταση σχεδιασμού του πάρκου Έκτακτων Αναγκών της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας» , Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Πράσινο Ταμείο « ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», Άξονας Προτεραιότητας 1 :«Αστική Αναζωογόνηση», προϋπολογισμού 297.974,85 € .
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ. Φουρκιώτης

4. Αποδοχή ποσού επιχορήγησης του Δήμου από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, Άξονα Προτεραιότητας : « Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο : « Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψη τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον Ν.4830/2021» , τροπ-ση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ. Φουρκιώτης

5. Αποδοχή εντάξεων νέων πράξεων στο 4o Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012-2016, τροπ-ση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ. Φουρκιώτης

6. Έγκριση επικαιροποίησης της υπ’αρ.: 1/2020 μελέτης με τίτλο: « Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Δήμο Εορδαίας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ. Φουρκιώτης

7. Έγκριση ή μη γινόμενης μετακίνησης του Δημάρχου , εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

8. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Εορδαίας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης δωρεάς εν ζωή, κατ’ εφαρμογή της 240/2022 ΑΟΕ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

9. Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

10.Εγκριση της 5/2023 μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: « Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» , συνολικού προϋπολογισμού 74.355,98 ευρώ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:
1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
4. Εκπροσώπους Παρατάξεων
5. Υπεύθυνη Προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων
6. Αυτ/λες Τμήμα Προγ/σμου

Previous ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος