Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16-2-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών
Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140
e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr
a.milona@ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα: 10-2-2023

Αριθμ Πρωτ: 3622

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει ,τις διατάξεις του αρ 78 του ν 4954/2022 καθώς και την υπ’αριθμ 46731/13-7-2022 εγκ. του ΥΠΕΣ, καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαία δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη , την 16-2-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Αποδοχή δωρεάς ειδών διατροφής από δημότη του Δήμου Εορδαίας .
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού & Κοιν. Μέριμνας Δημ. Σπόντης

2. Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, για το έργο: « Εργασίες αποκατάστασης φθορών σε χώρους άθλησης της Πτολεμαΐδας» , αριθμ. μελ. 6/2022, προϋπολογισμού 220.500,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

3. Έγκριση ή μη του πρακτικού της διενεργηθείσας φανερής – προφορικής – πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκποίηση απόβλητων λιπαντικών ελαίων και μεταχειρισμένων συσσωρευτών οχημάτων / μηχανημάτων έργου του Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

4. Εξειδίκευση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την κάλυψη των αναγκών δημοσίων σχέσεων του Γραφείου Δημάρχου.
Εισηγητής: Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Δημ. Σχέσεων Δημ. Καρακασίδης

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:
1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
4. Εκπροσώπους Παρατάξεων
5. Νομικό Σύμβουλο
6. Αντιδήμαρχο Κοιν. Μέριμνας

Previous Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 6/2023 – Εγκριση ψηφισμάτων συμπαράστασης του Αγροτικού Συλλόγου Βερμίου & Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαΐας και νότιας λεκάνης Βεγορίτιδας

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος