Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 3-1-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών
Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140
e-mail: tsamaki@ptolemaida.gr
a.milona@ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα: 29-12-2022
Αριθμ Πρωτ: 31714

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει ,τις διατάξεις του αρ 78 του ν 4954/2022 καθώς και την υπ’αριθμ 46731/13-7-2022 εγκ. του ΥΠΕΣ, καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαία δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη , την 3-1-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Έγκριση ή μη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της ΚΕΔΕ.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κ. Σιδηρόπουλος

2. Έγκριση ή μη του ετήσιου προγράμματος δράσης 2022 της ΚΕΔΕ.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κ. Σιδηρόπουλος

3. Κατάρτιση σχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

4. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης.

5. Έγκριση των πρακτικών διενεργηθεισών δημοπρασιών για την εκμίσθωση των δημοτικών περιπτέρων: α) το οποίο βρίσκεται επί της οδού Μικράς Ασίας και Γράμμου ( Τεχνικές Σχολές) στην Δ.Κ. Πτολεμαΐδας. β) το οποίο βρίσκεται επί της εθνικής οδού Πτολεμαΐδας – Φλώρινας στην Κ. Περδίκκα & γ) το οποίο βρίσκεται επί της οδού Φουφα και Δημοκρατίας στην Δ.Κ. Πτολεμαΐδας
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης.

6. Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης (μέσω ΕΣΗΔΗΣ),για την ανάθεση κατασκευής του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα Δ.Κ. Πτολεμαΐδας » , αριθμ μελ. 14/2017, προϋπολογισμού 750.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

7. Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης (μέσω ΕΣΗΔΗΣ),για την ανάθεση κατασκευής του έργου: του έργου με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 11ο δημοτικό σχολείο Πτολεμαΐδας », αριθμ. μελ. 14/2021 προϋπολογισμού 135.000,00 ευρώ ( χρηματοδότηση ΣΑΤΑ)
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

8. Έγκριση της μελέτης Προμήθειας Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού Ιατρικού, Φυσικοθεραπείας και ΑΜΕΑ του έργου: «Κατασκευή Χώρων Κέντρου Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανιδης

Κοιν/ση:
1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
4. Εκπροσώπους Παρατάξεων
5. Πρόεδρο ΚΕΔΕ Δημήτριος Ι. Ορφανιδης

 

Previous Με εκδηλώσεις, έθιμα και δρώμενα κλείνει το εορταστικό πρόγραμμα της ΝΙΦΑΔΑΣ του Δήμου Εορδαίας

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος