Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 04-12-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών
Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140
e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr
          a.milona@ptolemaida.gr
Πτολεμαΐδα: 30-11-2023
Αριθμ. Πρωτ: 29188
Π  Ρ  Ο  Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει, καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαία δια ζώσης, την 4-12-2023 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  9.45 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Εξειδίκευση πιστώσεων από ΚΑ  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την αντιμετώπιση των δαπανών των εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς του Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής: Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτισμού & Δημ. Σχέσεων Δημ. Καρακασίδης
2. Έγκριση της 9/2019 μελετης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διενέργειας του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο με τίτλο: «Ηλεκτροφωτισμός δρόμου προς Μποδοσάκειο Γ.Ν. Πτολεμαΐδας»,  προϋπολογισμού 1.688.000,00 ευρώ χρηματοδότηση ΣΑΕΠ, συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης
3. Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας  του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ,για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις Κοινοτήτων 2023», αρ. μελ. 2/2023, προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΕΑΠ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης
4. Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας  του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ,για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή αύλειων χώρων σχολείων Δήμου Εορδαίας»,  προϋπολογισμού 92.880,20 ευρώ χρηματοδότηση ΣΑΕΠ & ΣΑΝΠ
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης
5. Έγκριση της 4/2021 μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διενέργειας του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο με τίτλο: ««ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ», προϋπολογισμού 2.850.000,00 ευρώ χρηματοδότηση ΣΑΕΠ, συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης
6. Έγκριση ή μη  του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών   του Ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου (Ένας Διαμορφωτής Γαιών και μια Ημιρυμουλκούμενη Τριαξονική Καρότσα) για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στο Δήμο Εορδαίας»  (Αριθμ. Διακήρυξης 22639/18-9-2023).
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης
7. Έγκριση ή μη του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του   διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) φορτηγού διπλής καμπίνας και ανοιχτής καρότσας», προϋπολογισμού 39.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης
Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Ι. Ορφανίδης
Κοιν/ση:
1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
2.Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
3.Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
4. Εκπροσώπους Παρατάξεων
Previous Πρόσκληση συνεδρίασης του Δ.Σ. Εορδαίας 04-12-2023 στις 16:00

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος