Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20-10-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών
Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140
e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr
          a.milona@ptolemaida.gr
Πτολεμαΐδα: 16-10-2023
Αριθμ. Πρωτ: 24903
Π  Ρ  Ο  Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει, καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαία δια ζώσης, την 20-10-2023 ημέρα Παρασκευή  και ώρα  10.00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1.Λήψη απόφασης σχετικά με εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας.
   Εισηγητής: Ο Νομικός Σύμβουλος Ευθ. Λιάκος
2.  Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω απόκτησης μοναδικών  έργων τέχνης καθώς και των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διαπραγμάτευσης.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης
3. Έγκριση της 7/2023 μελέτης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση -ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Εορδαίας (Δ’ΦΑΣΗ)» αρ.μελ 7/2023 προϋπολογισμού 1.790.000,00 ευρώ, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης διενέργειας του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο. Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης
4. Αποδοχή συμπληρωματικής διάθεσης πίστωσης υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 10ου & 7ου-8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ» του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-Α.Π.Χ.-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»  ποσού  3.327,53 ευρώ
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης
5. Λήψη απόφασης σχετικά με την μερική τροποποίηση ή μη όρων διακήρυξης της Πράξης με τίτλο :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036151271 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 – Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης
6. Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης
7. Έγκριση ή του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια ενός (1) γεωργικού ελκυστήρα –  πολυμηχανήματος με συνοδευτικό εξοπλισμό, προϋπολογισμού 134.300,00 χωρίς το Φ.Π.Α.  (Αριθμ. Διακήρυξης 12073/10-5-2023)
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης
8. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού διεθνούς  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την   «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Εορδαίας» (Αριθμ. Διακήρυξης 11903/09-05-2023).
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης
9. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας της φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου 24 τ.μ αριστερά και 24 τ.μ δεξιά της εισόδου εξερχόμενοι από την δυτική είσοδο του παλιού πάρκου προς την δημοτική βιβλιοθήκη, για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανοκίνητων-ηλεκτροκίνητων παιχνιδιών.
 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης
10. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας της φανερής – προφορικής – πλειοδοτικής δημοπρασίας  για την εκμίσθωση ακινήτου- αναψυκτηρίου εμβαδού 32,78 τμ και περιβάλλοντα χώρου εμβαδού 170 τμ- στο Παλαιό Πάρκο Πτολεμαΐδας
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης
11. Έγκριση ή μη μετακίνησης Δημάρχου -Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης
                                                                      Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
    Δημήτριος Ι. Ορφανίδης
Κοιν/ση:
1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
2.Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
3.Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
4. Εκπροσώπους Παρατάξεων
5. Αυτ/λες Τμήμα Προγραμματισμού
6. Νομικό Σύμβουλο
Previous Απολογισμός δράσης διημέρου δωρεάν στειρώσεων

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος