Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 2-10-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών
Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140
e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr
a.milona@ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα: 28-9-2023
Αριθμ. Πρωτ: 23552

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαία δια ζώσης, την 2-10-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ,για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «Βελτίωση συνδετήριας οδού ΑΕΒΑΛ και Κόμβου ΑΕΒΑΛ», αρ. μελ.21/2022, προϋπολογισμού 1.220.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2022.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

2. Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ,για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «Αγροτική οδοποιία Δήμου Εορδαίας» με Κωδικό ΟΠΣΑΑ 0035996477 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 – Δράση 4.3.4 « Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» προϋπολογισμού 481.000,01 ευρώ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

3. Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ,για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: ««Ασφαλτοστρώσεις Κοινοτήτων 2023», αρ. μελ. 2/2023, προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΕΑΠ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

4. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» (Αριθμ. Διακήρυξης 15070/16-6-2023 )
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

5. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια απαιτούμενου ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και εξοπλισμού ιατρικού, φυσικοθεραπείας και ΑΜΕΑ του έργου ¨Κατασκευή χώρων ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ και ΣΥΔ ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας¨» (Αριθμ. Διακήρυξης 10484/24-04-2023)
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

6. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «για την «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΒΑΑ Δήμου Εορδαίας» (Αριθμ. Διακήρυξης 14484/08-06-2023)
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

7. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού για την «Ημερήσια φροντίδα αδέσποτων σκύλων ,του Δημοτικού Καταφυγίου και των ελευθέρων αδέσποτων στο Δήμο Εορδαίας» για τις Ομάδες Α και Γ (Αριθμ. Διακήρυξης 17131/11-07-2023).
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

8. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού για την «Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς, μεταφορά στις ανάλογες δομές και επανένταξη τους στο φυσικό περιβάλλον» (Αριθμ. Διακήρυξης 17129/11-07-2023
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:
1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
3. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
4. Εκπροσώπους Παρατάξεων

 

Previous Αναλυτική διακήρυξη της φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου 24 τ.μ αριστερά και 24 τ.μ δεξιά της εισόδου εξερχόμενοι από την δυτική είσοδο του παλιού πάρκου προς την δημοτική βιβλιοθήκη, για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανοκίνητων-ηλεκτροκίνητων παιχνιδιών

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος