Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22-11-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών
Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140

Πτολεμαΐδα: 16-11-2022
Αριθμ Πρωτ: 27922

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει ,τις διατάξεις του αρ 78 του ν 4954/2022 καθώς και την υπ’αριθμ 46731/13-7-2022 εγκ. του ΥΠΕΣ, καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαία δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη , την 22-11-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Έγκριση ή μη της 61/2022 ΑΔΣ της ΚΕΔΕ «4ης Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022»
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κ. Σιδηρόπουλος

2. Λήψη απόφασης σχετικής με αίτημα δημότη για εξωδικαστικό συμβιβασμό.
Εισηγητής: Ο Νομικός Σύμβουλος Ε. Λιάκος

3. Έγκριση της μελέτης με τίτλο: « Βελτίωση συνδετήριας οδού ΑΕΒΑΛ και κόμβου ΑΕΒΑΛ» σύμφωνα με τους όρους χρηματοδότησης της με Αριθ. Πρωτ.: 2719/22-07-2021 Πράξη Ένταξης με τίτλο : «Βελτίωση συνδετήριας οδού ΑΕΒΑΛ και κόμβου ΑΕΒΑΛ» με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2022»
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

4. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργων.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

5. Απόδοση πάγιας προκαταβολής έτους 2022
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

6. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

7. Έγκριση ή μη γινομένης μετακίνησης Αντιδημάρχου- Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

8. Έγκριση ή μη της μελέτης για τη διενέργεια ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια ελαιολιπαντικών και πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας» και κατάρτιση των όρων διακήρυξης.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

9. ‘Εγκριση πρακτικών ηλεκτρονικής αποσφράγισης, αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη της «Προμήθειας ενός (1) περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος (κλαρκ)»
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

10. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια φανερής – προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών περιπτέρων στην Δ.Κ. Πτολεμαΐδας και στην Κ. Περδίκκα
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

11. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια φανερής – προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου και συγκεκριμένα ισόγειου καταστήματος 70,30 τ.μ. που βρίσκεται στην Κοινότητα Σπηλιάς.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

12. Καθορισμός ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου»
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

13. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή 12-θέσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή Κέπτσε Πτολεμαΐδας» Αναδόχου «Κ/Ξ ΕΜΤΕ Ε.Ε –ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ»
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

14. Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας του κτηρίου της Δ/νσης Πολιτικής και τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

15. Λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ή μη οφειλής από τον βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

16. Έγκριση Υποβολής πρότασης προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» με στόχο την Ενεργειακή
Αναβάθμιση Κτιριακών Εγκαταστάσεων στο Δήμο Εορδαίας.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

17. Εξειδίκευση πίστωσης
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

Κοιν/ση:
1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Πρόεδρο της ΚΕΔΕ
6. Νομικό Σύμβουλο
7. Εκπροσώπους Παρατάξεων
8. Αυτ/λες Τμήμα Προγραμματισμού

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανιδης

Previous Εύσημα στο Δήμο Εορδαίας στον τομέα κοινωνικής πολιτικής, από την Υφυπουργό Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου.

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος