Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21-08-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Πτολεμαΐδα: 17-8-2023
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: 19942
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών
Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140
e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr
a.milona@ptolemaida.gr

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαία δια ζώσης, την 21-8-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Έγκριση ή μη των πρακτικών ηλεκτρονικής αποσφράγισης , αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

2. Έγκριση ή μη των πρακτικών ηλεκτρονικής αποσφράγισης , αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης των προσωρινών μειοδοτών για την «Προμήθεια απαιτούμενου ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και εξοπλισμού ιατρικού, φυσιοθεραπείας και ΑμΕΑ του έργου ‘Κατασκευή χώρων ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ και ΣΥΔ ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

3. Έγκριση ή μη των πρακτικών ηλεκτρονικής αποσφράγισης , αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη για την «Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς, μεταφορά στις ανάλογες δομές και επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον» (Επαναληπτικός διαγωνισμός)
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

4. Έγκριση ή μη των πρακτικών ηλεκτρονικής αποσφράγισης , αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη για την «Ημερήσια φροντίδα αδέσποτων σκύλων, του Δημοτικού Καταφυγίου και των ελεύθερων αδέσποτων στο Δήμο Εορδαίας» για τις ομάδες Α και Γ (Επαναληπτικός διαγωνισμός)
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

5. Έγκριση ή μη των πρακτικών ηλεκτρονικής αποσφράγισης , αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη για την «Συμβουλευτική κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΒΑΑ Δήμου Εορδαίας».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

6. Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 01/2021 μελέτης με τίτλο: «Αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων και αποκατάσταση βλαβών εγκαταστάσεων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού Δήμου Εορδαίας- Α ΦΑΣΗ», προϋπολογισμού 1.085.000,00€ (με ΦΠΑ).
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιωτης

7. Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «Αγροτική οδοποιία Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 3.950.000,00 ευρώ, πρόγραμμα: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιωτης

8. Έγκριση ή μη υλοποίησης έργων με τίτλο : α) « Ηλεκτροφωτισμός δρόμου προς Μποδοσάκειο Γ.Ν. Πτολεμαΐδας» και β) «Αναβάθμιση-Συντήρηση & επέκταση δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού σε κεντρικές οδούς της πόλης Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας-Α φάση » στα πλαίσια της πρότασης με τίτλο : «Κοινωνικοοικονομική Μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιωτης

9. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία», με τίτλο : « Συνέχιση λειτουργίας Κέντρο Κοινότητας Δήμου Εορδαίας».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Υγείας , Εθελοντισμού & Κοιν. Μέριμνας Δημ. Σπόντης

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:
1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
3. Δ/νση Περιβάλλοντος
4. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
5. Εκπροσώπους Παρατάξε
6. Αυτ/λες Τμήμα Προγ/σμου

Previous Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος