Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 01-08-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών
Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140
e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr
a.milona@ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα: 28-7-2023
Αριθμ. Πρωτ: 18625

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαία δια ζώσης, την 1-8-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή ή μη της αίτησης δημότη για εξωδικαστικό συμβιβασμό.
Εισηγητής: Ο Νομικός Σύμβουλος Ευθ. Λιάκος

2. Έγκριση ή μη του πρακτικού της διενεργηθείσας φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για την λειτουργία Λουνα – Παρκ κατά την ετήσια παραδοσιακή εμποροπανήγυρης στην Δημοτική Κοινότητα Πτολεμαΐδας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

3. Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και ευπρεπισμού χώρων πρασίνου κοινοτήτων του Δήμου Εορδαίας, λόγω μη επάρκειας προσωπικού.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

4. Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

5. Εισηγητική έκθεση Β’ τριμήνου του έτους 2023 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2023.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

6. Έγκριση και εξειδίκευση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την αντιμετώπιση δαπανών πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Εισηγητής: Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτισμού & Δημ. Σχέσεων Δημ. Καρακασίδης

7. Λήψη απόφασης σχετικά με την αύξηση προϋπολογισμού του έργου με τίτλο: «Βελτίωση ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Εορδαιας (Δ’ΦΑΣΗ)», ενταγμένου στο ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας 2017-2012.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιωτης

8. Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή έγκρισης και διάθεσης πίστωσης υποέργου της ΣΑΕΠ 541 και της ΣΑΝΠ341.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιωτης

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:
1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
3. Δ/νση Περιβάλλοντος
4. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
5. Εκπροσώπους Παρατάξεων
6. Νομικό Σύμβουλο
7. Αυτ/λες Τμήμα Προγ/σμου

Previous ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΔΑΣΗ 27-07-2023

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος