Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 08-06-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών
Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140
e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr
a.milona@ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα: 2-6-2023
Αριθμ. Πρωτ: 14160

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαία δια ζώσης, την 8-6-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Έγκριση του 2ου ή μη πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ,για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 2ο γυμνάσιο Πτολεμαΐδας», αρ.μελ. 17/2022προϋπολογισμού 205.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΣΑΤΑ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

2. Αποδοχή μελέτης με τίτλο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης παιδικών χάρων», αρ.μελ 11/2022 προϋπολογισμού 74.357,63 ευρώ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

3. Έγκριση και εξειδίκευση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την αντιμετώπιση των δαπανών πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Εισηγητής: Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτισμού Δημ. Καρακασιδης

4. Έγκριση πρακτικού ελέγχου εγγυητικών επιστολών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια απαιτούμενου ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και εξοπλισμού ιατρικού, φυσικοθεραπείας και ΑμΕΑ του έργου «Κατασκευή χώρων ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ και ΣΥΔ ατόμων με νοητική στέρηση στο Δήμο Εορδαίας»
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών

5. Εισηγητική έκθεση Α’ τριμήνου του έτους 2023 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών

6. Έγκριση πρακτικών ηλεκτρονικής αποσφράγισης , αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης των προσωρινών μειοδοτών για την «Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο Εορδαίας και το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π. του Δήμου για ένα έτος»
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών

7. Έγκριση πρακτικών ηλεκτρονικής αποσφράγισης , αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη της προμήθειας «Διαμορφωτή γαιών για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας»
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών

8. Έγκριση πρακτικών ηλεκτρονικής αποσφράγισης , αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη για την «Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για την επέκταση σχεδιασμού του πάρκου Έκτακτων Αναγκών της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας»
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών

9. Έγκριση ή μη γινόμενης μετακίνησης Δημάρχου , εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών

10. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:
1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
3. Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών
4. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
3. Εκπροσώπους Παρατάξεων

Previous Επιστολή του Δημάρχου Εορδαίας, με την οποία αιτείται την σύγκληση της Συντονιστικής Επιτροπής Διαχείρισης περιστατικών προσέγγισης αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές της Π.Ε. Κοζάνης

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος