Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 08-04-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών
Αιρετών Οργάνων
(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140
e-mail: a.milona@ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα: 4-4-2024
Αριθμ. Πρωτ: 7311

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαία δια ζώσης, στις 8-4-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Αποδοχή δωρεάς
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής αλληλεγγύης, Εθελοντισμού & ΑΜΕΑ κ. Στεφ. Μπίγγας

2. Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ,για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «Βελτίωση-Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών Δήμου Εορδαίας (Δ-ΦΑΣΗ)», αρ. μελ. 7/2023, προϋπολογισμού 1.443.548,39€ (χωρίς Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση ΕΑΠ
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ. Φουρκιώτης

3. Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου (Ενας Διαμορφωτής Γαιών και μια Ημιρυμουλκούμενη Τριαξονική Καρότσα) για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στο Δήμο Εορδαίας», (Αριθμ. Διακήρυξης 22639/18-9-2023), 446.400,00€ ( με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτ. Μακεδονία 2014-2020
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων κ. Δημ. Ορφανίδης

4. Σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου Εορδαίας για το οικονομικό έτος 2024.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων κ. Δημ. Ορφανίδης

5. Λήψη απόφασης για κατάρτιση του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Εορδαίας, για το έτος 2024.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων κ. Δημ. Ορφανίδης

6. Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος» Προϋπολογισμός , 217.000,00 με το Φ.Π.Α.
Αριθμ. Διακήρυξης 27737/15-11-2023, Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (150.000) –ΣΑΤΑ(67.000).
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων κ. Δημ. Ορφανίδης

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:

1. Δήμαρχος
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
3. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
4. Αντιδήμαρχος Κοινωνικής αλληλεγγύης Εθελοντισμού, & ΑΜΕΑ
5. Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών
6. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
7. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Previous 13οι Πτολεμαϊκοί Αγώνες Αγωνιστικών & Προαγωνιστικών Κατηγοριών 10,11,12 ετών

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος