Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 22-03-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών
Αιρετών Οργάνων
(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140
e-mail: a.milona@ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα: 15-3-2024
Αριθμ. Πρωτ: 5611

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαία δια ζώσης, την 22-3-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Λήψη απόφασης σχετικά με τον έλεγχο προϋποθέσεων για την έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπ’αρ. 182 αγροτεμάχιο του χάρτη αναδασμού (έτους 1972) κοινότητας Άρδασσας του Δήμου Εορδαίας της Π.Ε. Κοζάνης
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ. Φουρκιώτης

2. Λήψη απόφασης σχετικά με την μεταβολή των ποσοστών συμμετοχής στη χρηματοδότηση των δανειακών συμβάσεων για το έργο του Δ. Εορδαίας με τίτλο : ‘’Αντιπλημμυρικά έργα στη Δ.Κ. Πτολεμαΐδας’’, ενταγμένο στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και στη συνέχεια μεταφερόμενο έργο στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ. Φουρκιώτης

3. Έγκριση ή μη της συμμετοχής του Δήμου Εορδαίας ως εταίρος με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στο Ευρωπαικό Πρόγραμμα Interreg Europe , με τίτλοLow-Carbon SME Development and Transition (COMMIT). Σε ελληνική μετάφραση: «Ανάπτυξη και Μεταβίβαση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προς χαμηλές εκπομπές άνθρακα», με το ακρωνύμιο «COMMIT»
Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης, Καινοτομίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Π. Μίμτσης

4. Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ,για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων και αποκατάσταση βλαβών εγκαταστάσεων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού Δήμου Εορδαίας- Α Φάση», αρ. μελ. 1/2022, προϋπολογισμού 1.085.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΕΑΠ
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ. Φουρκιώτης

5. Έγκριση ή μη του 3 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ζωοτροφών έτους 2024, για τις ανάγκες του Δημοτικού Καταφυγίου Εορδαίας» (Αριθμ. Διακήρυξης 28534/22-11-2023) προϋπολογισμού 78.963,20 ευρώ (με το ΦΠΑ).
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων κ. Δημ. Ορφανίδης

6. ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής αλληλεγγύης, Εθελοντισμού, & ΑΜΕΑ κ. Στεφ. Μπίγγας

7. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 του Κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσιρου.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων κ. Δημ. Ορφανίδης

8. Λήψη απόφασης σχετικά με τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης της οικοδομής οπού βρίσκονται τα ακίνητα του κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων κ. Δημ. Ορφανίδης

9. Διαγραφή ανείσπρακτων οφειλών Δ.Τ, Δ.Φ. και ΤΑΠ
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων κ. Δημ. Ορφανίδης

10. Κατάρτιση σχεδίου του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2024
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων κ. Δημ. Ορφανίδης

11. Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Εργασίες επισκευής και συντήρησης παιδικών χαρών Δήμου Εορδαίας».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ. Φουρκιώτης

12. Έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας της φανερής – προφορικής – πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου- αναψυκτηρίου εμβαδού 32,78 τμ και περιβάλλοντα χώρου εμβαδού 170 τμ- στο Παλαιό Πάρκο Πτολεμαΐδας
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων κ. Δημ. Ορφανίδης

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:

1. Δήμαρχος
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
3. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
4. Αντιδήμαρχος Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης
5. Αντιδήμαρχος Κοινωνικής αλληλεγγύης Εθελοντισμού, & ΑΜΕΑ
6. Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών
7. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
8. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
9. Πρόεδρος Τ.Κ. Άρδασσας

 

 

Previous Διεξαγωγή Παρέλασης Καρναβαλιού, παράλληλων εκδηλώσεων «KarVonval» και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Πτολεμαΐδας

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος