Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 04-03-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών
Αιρετών Οργάνων
(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140
e-mail: a.milona@ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα: 28-2-2024
Αριθμ. Πρωτ: 4269

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαία δια ζώσης, την 4-3-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Λήψη απόφασης σχετικά με τον νέο Κανονισμό Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Εορδαίας
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Χρ. Κεσκερίδης

2. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση απότμησης – υποβιβασμου στάθμης πεζοδρομίου επί δημοτικής οδού , για είσοδο – εξοδο οχημάτων σε υπό ίδρυση ηλεκτροτεχνείου αυτοκινήτων επί της οδού Ελευθερίας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ. Φουρκιώτης

3. Λήψη απόφασης σχετικά με τον έλεγχο προϋποθέσεων για την έγκριση άδειας εισόδου – εξοδου οχημάτων στο υπ’αρ. 3656 αγροτεμάχιο διανομής (έτους 1934-1935) του αγροκτήματος Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ. Φουρκιώτης

4. Λήψη απόφασης σχετικά με τον έλεγχο προϋποθέσεων για την έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπ’αρ. 880 αγροτεμάχιο του χάρτη αναδασμού (έτους 1971) της Τ.Κ. Κομνηνών Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ. Φουρκιώτης

5. Λήψη απόφασης σχετικά με τον έλεγχο προϋποθέσεων για την έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπ’αρ. 1468 και σε τμήμα του 1469 ( με αριθμό , σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα, 1469/1) αγροτεμάχιο διανομής (έτους 1934-1935) του αγροκτήματος Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ. Φουρκιώτης

6. Λήψη απόφασης σχετικά με τον έλεγχο προϋποθέσεων για την έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπ’αρ. 835 αγροτεμάχιο του χάρτη αναδασμού Αναρράχης (έτους 1986-1989) του Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ. Φουρκιώτης
7. Ορισμός υπαλλήλου του Δήμου Εορδαίας για γραμματειακή εξυπηρέτηση του Τ.Σ. Προαστίου.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων κ. Δημ. Ορφανίδης

8. Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2024.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων κ. Δημ. Ορφανίδης

9. Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τελών κοινόχρηστων χώρων έτους 2024.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων κ. Δημ. Ορφανίδης

10. Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύναψης δημόσιας σύμβασης για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος τηλεμετρίας- τηλεχειρισμού στο δίκτυο άρδευσης της Κοινότητας Μηλοχωρίου του Δήμου Εορδαίας και έξυπνων συστημάτων εξοικονόμησης νερού», χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020, προϋπολογισμού 1.196.700,00 € (χωρίς ΦΠΑ).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Ορφανίδης

11. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δ.Δ. Ανατολικού»
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ. Φουρκιώτης

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:

1. Δήμαρχος
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
3. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
4. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
5. Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών
6. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
7. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
8. Προέδρος Τ.Κ. Πτολεμαΐδας
9. Πρόεδρος Τ.Κ. Κομνηνών
10. Πρόεδρος Τ.Κ. Αναρράχης

Previous ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την εκμίσθωση ακινήτου- αναψυκτηρίου εμβαδού 32,78τμ και περιβάλλοντα χώρου εμβαδού 170 τμ- στο Παλαιό Πάρκο Πτολεμαΐδας

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος