Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Πέμπτη 26-9-2019

ptolemaios
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                    Πτολεμαΐδα 20-9-2019
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                            Αριθμ Πρωτ.18808
Τμήμα Υποστήριξης  Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 335 01 10 /140
 
 

                                                                        Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 
 

 Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, την Πέμπτη 26-9-2019 και ώρα 09.00

π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

  1. Συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας και εκλογή Αντιπροέδρου, για την χρονική περίοδο από 1-9-2019 μέχρι 6-11-2021.
  1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ έτους 2019.
  2. Τροποποίηση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσίρου οικ έτους 2019.
  3. Εξέταση αιτημάτων δημοτών, περί αποκατάστασης ζημιών των οχημάτων τους , δια εξωδικαστικού συμβιβασμού.
  1. Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της διεθνούς ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: « Ετήσια προμήθεια υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικων & πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Ν.Π.», αριθμ μελέτης 11/2019, προϋπολογισμού 512.798,97 ευρώ με ΦΠΑ.
  2. Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την « Προμήθεια αλατιού χειμερινής περιόδου 2019-2020» προϋπολογισμού 47.120,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
  3. Έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στις υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου.

 
 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς

 
 

Previous Συνάντηση Δημάρχου Εορδαίας Παναγιώτη Πλακεντά με τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου

Leave Your Comment

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος