Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 26-4-2022

ptolemaios
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                       Πτολεμαΐδα: 21-4-2022
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                      Αριθμ Πρωτ: 9382
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), τις διατάξεις της  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 20354/8-4-2022, καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαία με ηλεκτρονική αλληλογραφία ( e-mail), την 26-4-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.Λήψη απόφασης σχετικά με  α) Αποδοχής της συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», του άξονα προτεραιότητας « Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο « Κατασκευή , επισκευή , συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του αρ 10 του ν 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα Αργος και λοιπές διατάξεις» με τίτλο «Υπηρεσίες στείρωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στη γεωγραφική περιοχή Δήμου Εορδαίας»

β) έγκριση της υπ’αριθμ 24/2022 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιων Νικ. Φουρκιώτης

2. Εξειδίκευση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Δημ Σχέσεων Μ. Αντωνιάδου

 
 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

 
Κοιν/ση:

  1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
  2. Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών
  3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
  4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
  5. Εκπροσώπους Παρατάξεων

 
 

Previous Ελάτε να ζωγραφίσουμε μαζί το μεγαλύτερο αυγό στην Ελλάδα!

Leave Your Comment

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος