Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 27-7-2021

ptolemaios
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                      Πτολεμαΐδα: 23 -7-2021
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                      Αριθμ Πρωτ: 15869
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε  σε  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω του e: presence.gov.gr , στις  27-7-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., και κατ’ εφαρμογή: α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 41332/2-7-2021, β) της υπ’αριθμ. 168/13727/5-7-2021 εγκ του ΥΠΕΣ και  γ) σύμφωνα με το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:
 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης για έξοδα διοργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για την εκδήλωση του «Ορεινού Αγώνα Προφήτη Ηλία».

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος Δημ. Σχέσεων Μ. Αντωνιάδου

 1. Εξειδίκευση πίστωσης για έξοδα διοργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την εκδήλωση «Γιορτή βιβλίου και παιδικής δημιουργίας».

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος Δημ. Σχέσεων Μ. Αντωνιάδου

 1. Έγκριση ή μη χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης άπορου δημότη ο οποίος έχει περιέλθει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω θεομηνίας (πυρκαγιάς)- Υποβολή πρότασης στο ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος Παιδείας Εθελοντισμού & Κοιν. Μέριμνας  Ζ. Σεβαστού

 1. Έγκριση ή μη της 22/2021  ΑΔΣ του ΚΟΙΠΠΑΠ  Ν.Π.Δ.Δ. « 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού         έτους 2021».

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του ΚΟΙΠΠΑΠ Αν. Πράπα

 1. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου- εξειδίκευση πίστωσης.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης.

 1. Έγκριση των πρακτικών α) διενέργειας- αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοιχτού επαναληπτικού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Εορδαίας και των νομικών του προσώπων για ένα χρόνο». (Ορισμός προσωρινών αναδόχων)

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης.

 1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση των δημοτικών χώρων, με δικαίωμα χρήσης ,κατά την τέλεση της ετήσιας τοπικής εορτής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Κοινότητα Άρδασσας από 03-08-2021 μέχρι και 06-08-2021.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης.

 1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση των δημοτικών χώρων, με δικαίωμα χρήσης ,κατά την τέλεση της ετήσιας τοπικής εορτής Αγίου Ιωάννη στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας από 27-8-2021 μέχρι και 30-08-2021.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης.

 1. Εισηγητική έκθεση Β’ τριμήνου του έτους 2021 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης.

 1. Ανάθεση εργασιών καθαριότητας λόγω μη επάρκειας του προσωπικού του Δήμου

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης.
 
 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:

 1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
 2. Πρόεδρο του ΚΟΙΠΠΑΠ
 3. Δ/νση Δ/κων
 4. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
 5. Γρ. Προγραμματισμού
 6. Εκπροσώπους Παρατάξεων

 

Previous Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Προμήθειας Υλικών για την εύρυθμη λειτουργία του συνεργείου των Μαραγκών για εργασίες όπως, για την συντήρηση στα παγκάκια που είναι τοποθετημένα σε διάφορα σημεία, όπως πάρκα, παιδικές χαρές κτλ

Leave Your Comment

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος