Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δευτέρα 5-4-2021

ptolemaios
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                            Πτολεμαΐδα: 31-3-2021
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                      Αριθμ Πρωτ: 6737
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 335 01 10 /140
 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε  σε  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω του e: presence.gov.gr , στις 5-4-2021 ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 10.00 π.μ., και κατ’ εφαρμογή: α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ), β) της υπ’αριθμ. 426/77233/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ και  γ) σύμφωνα με το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 1. Εξέταση της αίτησης θεραπείας του Νανα Αθανάσιου κατά της υπ’ αριθμ 93/2020 ΑΟΕ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανιδης

 1. Εξέταση αίτησης για αποκατάστασης ζημίας οχήματος

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1.  Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της φανερής , προφορικής – πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης του υπ’ αριθμ. 5 τεμ Τ.Κ. Ερμακιάς, για την ίδρυση σταβλικών εγκαταστάσεων με την κατασκευή πρόχειρων καταλυμάτων.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού διενέργειας-αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού -αποσφράγισης δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών του επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας «Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού Δήμου Εορδαίας».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2021

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων για την αντιμετώπιση δαπανών του κληροδοτήματος Δ. Γ. Τσίρου.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Έγκριση ή μη του ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2021 και ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης της ΚΕΔΕ.

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος Καίδου Άννα.

 1. Έγκριση ή μη της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021 της ΚΕΔΕ.

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος Καίδου Άννα.

 1. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιώτης

 1. Έγκριση ή μη του Πρακτικού 1/09-03-2021 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: Υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος Κυκλικής Διαχείρισης Αστικών Υγρών Αποβλήτων στις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιώτης

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:

 1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
 2. Αντιδήμαρχο Τ.Υ.
 3. Δ/νση Δ/κων
 4. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
 5. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 6. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 7. Νομικό Σύμβουλο
 8. Πρόεδρο της ΚΕΔΕ
 9. Εκπροσώπους Παρατάξεων
Previous Ενημέρωση για την λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πτολεμαΐδας.

Leave Your Comment

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος