Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 4-12-2020

ptolemaios
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Πτολεμαϊδα 30-11-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                       Αριθμ. Πρωτ. 25475
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών
Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 335 01 10 /140

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Καλείστε  σε  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου  μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 4-12-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ., και κατ’εφαρμογη: α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899 τΒ), β) της ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ 20764/7-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ και  γ) σύμφωνα με το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 1. Υποβολή πρότασης συμμετοχής του Δήμου Εορδαίας στην πρόσκληση 7970/16-11-2020 του Πράσινου Ταμείου με κωδικό : ΣΦΗΟ-2020 με τίτλο: « Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Εορδαίας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 4 : «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» και του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ » 2020.

    Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιωτης

 1. Ολοκλήρωση των διαδικασιών δωρεάν παραχώρησης των τεσσάρων οχημάτων από τη ΔΕΗ.

    Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανιδης

 1. Έγκριση ή μη της 43/2020 ΑΔΣ της ΚΕΔΕ « 4η Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020» .

    Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Α. Καϊδου

 1. Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας», αριθμ. μελ. 2/2020, προϋπολογισμού 74.374,46

    Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανιδης

 1. Εισηγητική έκθεση για τον καθορισμό τελών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2021.

    Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανιδης

 1. Αποδοχή ποσού από επιχορήγηση του ΥΠΕΣ, για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από τον covid 19.

    Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανιδης

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με έκτακτη επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαιδευσης του Δήμου Εορδαίας.

   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανιδης

 1. Εκτέλεση προϋπολογισμού Γ’ Τριμήνου οικ. έτους 2020.

   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανιδης

 1. Απόδοση παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2020

   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανιδης

 1. Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: « Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικού σταθμού Νοσοκομείου».

    Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιωτης

 1. Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: « Κατασκευή χώρων διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δείμο Εορδαίας ».

    Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιωτης

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών &  οικονομικών προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων κοινοτήτων Δήμου Εορδαίας αριθμ μελ. 7/2020, προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΕΑΠ. Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

      Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιωτης

 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την αντιμετώπιση δαπανών της δράσης « Μαζεύουμε τρόφιμα … Μοιράζουμε αγάπη» του Δήμου Εορδαίας.

     Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος  Παιδείας – Εθελοντισμού & Κοιν. Μέριμνας κ. Ζαφ. Σεβαστού

Παρακαλείστε την Παρασκευή 4-12-2020 και ώρα  από τις   09.00 π.μ. έως 10.00 π.μ. ,να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις- ψήφο σας επί των θεμάτων στο e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr .

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς

Κοιν/ση:

 1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
 2. Δ/νση Δ/κων
 3. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
 4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 5. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 6. Εκπροσώπους Παρατάξεων
 7. Γρ. Προγραμματισμού
 8. Πρόεδρος ΚΟΙΠΠΑΠ
 9. Νομικός Σύμβουλος
Previous Ενημέρωση για τη συμμετοχή στη δράση "Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821"

Leave Your Comment

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος