Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 6-8-2020

ptolemaios
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Πτολεμαϊδα 31/7/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                      Αριθμ. Πρωτ. 14561
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 335 01 10 /140
 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Καλείστε να προσέλθετε σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, στις 6-8-2020 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13.00 μ.μ.,  και κατ’ εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020  (ΦΕΚ 1988 τ.Β’) καθώς και της υπ’αριθμ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

1.Λήψη απόφασης σχετικά με ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  Κάλφας Παναγιώτης

2. Λήψη απόφασης σχετικά για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2020 του Β΄ τριμήνου.

   Εισηγητής: Ο Αντιδημαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών κ. Δημ Ορφανίδης

3. Έγκριση ή μη των πρακτικών  διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών  και αποσφράγισης οικονομικών  προσφορών  του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ειδών διαβίωσης αδέσποτων ζώων του Δήμου Εορδαίας» – Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

  Εισηγητής: Ο Αντιδημαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών κ. Δημ Ορφανίδης

4. Αντικατάσταση – απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Πενταβρύσου και έγκριση των γενομένων δαπανών

Εισηγητής: Ο Αντιδημαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών κ. Δημ Ορφανίδης

5. Έγκριση γενόμενης δαπάνης μετακίνησης Δημάρχου.

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών κ. Δημ Ορφανίδης

6.  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «www.4412.gr»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών κ. Δημ Ορφανίδης

7. Έγκριση ή μη διαγραφής ποσού από χρηματικό κατάλογο 1587/14-05-2020

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών κ. Δημ Ορφανίδης

8. Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Ανακαίνιση-συντήρηση του κλειστού αθλητικού κέντρου Πτολεμαΐδας (εακ) και των βοηθητικών χωρών.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ. Φουρκιώτης

9. Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής-προφορικής-μειοδοτικης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του ΚΕΠ Πτολεμαΐδας

Εισηγητης: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών κ. Δημ Ορφανίδης

10. Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για το έργο: «Ασφαλτόστρωση δρόμων κοινοτητων Δημου Εορδαιας» , αριθμ μελ. 7/2020, προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΕΑΠ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ. Φουρκιώτης

11. Έγκριση ή μη πρότασης συμμετοχής του Δήμου Εορδαίας στις προσκλήσεις: α) 4683/09-07-2020 με κωδικό :       ΣΔΑΕΚ/2020 για το Μέτρα 1 του  Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 1 : «Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ)» και β) 4680/09-07-2020 με κωδικό : ΣΔΚΟ/2020 για το Μέτρο 1: « Σχέδια Δράσεις για την Κυκλική Οικονομία» (ΣΔΚΟ) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: «Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας».

  Εισηγήτρια : Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού – Οργάνωσης & Πληρ/κης  Α.Ιτσκου

12. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

     Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών κ. Δημ Ορφανίδης

13. Εξειδίκευση πιστώσεων για τη συνδιοργάνωση από κοινού εκδηλώσεων με τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Ποντίων Άρδασσας,  « Η Άρδασσα».

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ.  Μ. Αντωνιάδου

14. Εξειδίκευση πιστώσεων για τη συνδιοργάνωση από κοινού θεατρικής παράστασης με τον Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ.  Μ. Αντωνιάδου

 

  Ο Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Ι. Ορφανίδης

 
Κοιν/ση:

  1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
  2. Δ/νση Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών
  3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
  4. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
  5. Εκπροσώπους Παρατάξεων
  6. Γρ. Προγραμματισμού
Previous Κ.Ε.Δ.Ε.: Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Leave Your Comment

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος