Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 4-3-2020

ptolemaios
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                        Πτολεμαΐδα: 28-2-2020
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                           Αριθμ. Πρωτ. 5117
Πρωτ: Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 335 01 10 /140
 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 
 

 Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, την Τετάρτη 4-3-2020 και ώρα 13.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της υπ’αριθμ 2/2020 ΑΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΟΙΠΠΑΠ « Υποχρεωτική αναμόρφωση Π/Υ οικονομικού έτους 2020»

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος κ.Α. Πράπα

 1. Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού ( έλεγχου δικαιολογητικών ) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Ασφαλτόστρωση αυλειου χωρου του 5ου & 7ου  Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαίδας» προϋπολογισμού 30.250,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 541, μελέτης 15/2018. Ορισμός  αναδόχου.

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ν.Φουρκιώτης

 1. Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού ( έλεγχου δικαιολογητικών ) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Συντήρηση στέγης 5ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαϊδας», προϋπολογισμού 42.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 541, μελέτης 5/2019. Ορισμός αναδόχου.

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ν.Φουρκιώτης

 1. Λήψη απόφασης τρόπου εκτέλεσης διαφόρων έργων.

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ν.Φουρκιώτης

 1. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου για την κατασκευή WC ΑΜΕΑ στο 2ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας»

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ν.Φουρκιώτης

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Αναρράχης της ΔΕ Μουρικίου» Αναδόχου «Κ. Νταγκουμάς &ΣΙΑ Ε.Ε.»

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ν.Φουρκιώτης

    7. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο: « Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργων του Δήμου Εορδαίας», αρ. μελ. 30/2017.

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ν.Φουρκιώτης

 1. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Βελτίωση-Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, Χαλδείας & Δήμητρας και Αργυρουπόλεως»

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ν.Φουρκιώτης.

 1. Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, στο πλαίσιο εθελοντικού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων.

   Εισηγητής: Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Αν. Λόφτσαλης

 1. Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. (Μνημόσυνο Ευεργετών τ.κ. Βλάστης) & (4ο Φεστιβάλ- Η πόλη γιορτάΖΕΙ)

 Εισηγήτρια Η Αντιδήμαρχος Δημοσίων Σχέσεων κ. Μ. Αντωνιάδου

 1. Τροποποίηση εν μέρει της 31/2020 ΑΟΕ, ορισμός νέου τακτικού μέλους της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων  υπηρεσιών και προμηθειών κατ’ εφαρμογή του Ν 4412/2016, για το έτος 2020.

 Εισηγητής: Ο Δ/ντης Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών κ.Δημ Τσίπρας

 1. Ακύρωση εν μέρει της 133/2019 ΑΟΕ , κατ’ εφαρμογή της 191/2020 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

 Εισηγητής: Ο Δ/ντης Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών κ.Δημ Τσίπρας

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ( ένα καλαθοφορο όχημα, ένας φορτωτής – εκσκαφέας, ένα αποφρακτικό όχημα) για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 394.940,00 ευρώ , χρηματοδότηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ.

 Εισηγητής: Ο Δ/ντης Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών κ.Δημ Τσίπρας

 1. Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας «ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» αριθμ.διακ. 23361/2-11-18 (ΟΜΑΔΑ Α και Β).

 Εισηγήτρια: Η αν. Προϊσταμένη  του Τμήματος Προϋπολογισμού κ.Μ. Σταύρου

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 Δημήτρης  I.  Ορφανίδης

Κοιν/ση:

 1. Δ/νση Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών
 2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 3. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 4. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
 5. Εκπροσώπους Παρατάξεων
 6. Νομικό Σύμβουλο Δήμου Εορδαίας

 

Previous Ματαίωση των προγραμματισμένων εκδηλώσεων του Δήμου Εορδαίας για τον εορτασμό της Αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας

Leave Your Comment

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος