Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 24-09-2021

ptolemaios
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πτολεμαϊδα,  20-9-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                             Αριθμ. Πρωτ. 20324
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 24633 50111
e-mail : ds@ptolemaida.gr
   

ΠΡΟΣ

Τον  Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας

Προέδρους  Κοινοτήτων του Δήμου

                                                    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας που θα γίνει την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 18:00 δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών ή με τηλεδιάσκεψη σε εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την Εγκ. 57/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-08-2021 (ΑΔΑ: 6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ) του ΥΠ.ΕΣ.  για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου που θα εκτελεί χρέη Προέδρου Κοινότητας Πενταβρύσου.

Εισηγητής :  Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς

  1. Εκκίνηση διαδικασίας ανάθεσης Δημόσιας σύμβασης και σχεδίου Διακήρυξης για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης « Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας και υλοποίησης μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις Σχολικές μονάδες του Δήμου Εορδαίας πρ/σμού δαπάνης 357.812,25 €

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

  1. Αίτημα του Δημητρίου Τσιόγκα για τροποποίηση του σχεδίου Πόλεως Πτολεμαΐδας μετά από αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

  1. Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2021 (254-21 ΑΟΕ ).

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

  1. Λήψη απόφασης για την διενέργεια πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Αναψυκτηρίου και του Περιβάλλοντα χώρου στο Παλαιό Πάρκο Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

  1. Παράταση μείωσης μισθώματος – δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου επί της Φούφα και Δημοκρατίας.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

  1. Αίτημα για παραχώρηση χώρου πρώην κοινοτικού Καταστήματος στην Πολιτιστική Λέσχη Ποντίων Περδίκα

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

  1. Σχετικά με την διατήρηση ή μη κενωθέντων περιπτέρων στις κοινότητες Αρδασσας &  Εμπορίου  Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

  1. Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με την 94/2021 ΑΔΣ της ΔΕΤΗΠ

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Δημήτρης Καρακασίδης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, οι οποίοι δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στη δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου  θα μπορούν να συμμετέχουν σ’ αυτή μέσω τηλεδιάσκεψης που θα διεξάγεται παράλληλα.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας για να ενημερωθείτε  σχετικά.

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

 

Previous Διευρυμένο το ωράριο λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πτολεμαΐδας, από σήμερα Δευτέρα 20-9-2021.

Leave Your Comment

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος