Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 25-06-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών
Αιρετών Οργάνων
(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140
e-mail: a.milona@ptolemaida.gr
e-mail: imaria@ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα: 20/6/2024
Αριθμ. Πρωτ: 14185

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαίας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) την Τρίτη 25-6-2024 και ώρα 10:00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Λήψη απόφασης σχετικά με τον έλεγχο προϋποθέσεων για την έγκριση άδειας εισόδου – εξοδου οχημάτων στο υπ’αρ. 8394 αγροτεμάχιο διανομής (έτους 1934-1935) του αγροκτήματος Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ. Φουρκιώτης

2. Εξειδίκευση πιστώσεων
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού και Δημοσίων Σχέσεων Κ. Ιωαννίδης

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:

1. Δήμαρχο
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
3. Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών
4. Προέδρος Τ.Κ. Πτολεμαΐδας
5. Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού και Δημοσίων Σχέσεων

Previous Αναδασμός δημοτικής κοινότητας Πτολεμαΐδας

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος