Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 27-7-2020

ptolemaios
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                          Πτολεμαΐδα: 23-7-2020
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                     Αριθμ. Πρωτ. 14835
Πρωτ: Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 335 01 10 /140

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75 παρ. 6, Ν.3852/10, όπως τροπ/κε και ισχύει)

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.75 παρ.6 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση που θα διεξαχθεί με  ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατ’ εφαρμογή της υπ’αριθμ 18318/13-3-2020 εγκ του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , την Δευτέρα  27-7-2020  και ώρα 13.00 μ.μ, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

  1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας- Δήμου Εορδαίας-Δήμου Κοζάνης-Δήμου Σερβίων-Δήμου Βοΐου με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου: « Υποδομές για τη στήριξη της Επιχειρηματικότητας στην ΠΕ Κοζάνης (Β φάση )».

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα , λόγω του ότι πρέπει να περάσει άμεσα  από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

 
 

 Ο Αντιπρόεδρος

 

Δημήτρης  I.  Ορφανίδης

 
 
Κοιν/ση:

  1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
  2. Δ/νση Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών
  3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
  4. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
  5. Εκπροσώπους Παρατάξεων
  6. Γρ. Προγραμματισμού
Previous List of City Weekend Celebrations

Leave Your Comment

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος