Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 07-12-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών
Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140
Πτολεμαΐδα: 7-12-2023
Αριθμ Πρωτ: 29763
Π  Ρ  Ο  Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας
Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
(Άρθρο 75 παρ. 6, Ν.3852/10 ,όπως τροπ/κε και ισχύει)
Σας προσκαλούμε εκτάκτως την 7-12-2023 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ, για λήψη απόφασης, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 6 εδάφιο β΄ του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:
1.Λήψη απόφασης για την ακύρωση εν μέρει των αποφάσεων 222/2023 και 241/2023 της Οικονομικής Επιτροπής μόνο ως  προς το 3ο έργο  με τίτλο : “Κατασκευή Μνημείου για ολοκαύτωμα των Πύργων.  Έγκριση εκ νέου της τεχνικής περιγραφής και των όρων της  πρόσκλησης   για την ανάθεση του καλλιτεχνικού έργου: « Κατασκευή Μνημείου για ολοκαύτωμα των Πύργων».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης
 Απαιτείται να διορθωθεί άμεσα η τεχνική περιγραφή ως προς το ΦΠΑ, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι ενέργειες υλοποίησης του καλλιτεχνικού έργου
Παρακαλείστε στις 7-12-2023 και ώρα  14.00 π.μ. να μας αποστείλετε την τοποθέτηση- ψήφο σας επί του θέματος στα e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr, a.milona@ptolemaida.gr.
Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Ι. Ορφανίδης
Κοιν/ση:
1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
 2.Αυτ/λες Τμήμα Προγραμματισμού
Previous Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφεροντος Προμήθειας εξοπλισμού οδοσήμανσης για τις ανάγκες πολιτικής προστασίας Δήμου Εορδαίας

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος