Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 75 παρ. 6, Ν.3852/10 ,όπως τροπ/κε και ισχύει)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                       Πτολεμαΐδα: 27-6-2022
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                       Αριθμ Πρωτ: 14846
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών
Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140
 
Π  Ρ  Ο  Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας
Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
(Άρθρο 75 παρ. 6, Ν.3852/10 ,όπως τροπ/κε και ισχύει)
Σας προσκαλούμε εκτάκτως την 27-6-2022 , ημέρα Δευτέρα  και  ώρα  13.00 μ.μ, για λήψη απόφασης, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 6 εδάφιο β΄ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:
      1.Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας: « Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Εξασφάλισης Κοινοχρήστων και Κοινωφελών χώρων (ΕΣΕΚΚ) στο Δήμο Εορδαίας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» με Κωδικό Πρόσκλησης Ε.Σ. 2021
Εισηγητης: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ. Φουρκιώτης

  1. Λήψη απόφασης σχετικά με την δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής να κρίνει ότι χρήζουν αιτιολόγησης, οικονομικές προσφορές που απέχουν λιγότερο του 10% του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν για το εργο: «Βελτίωση ανακατασκευη παιδικων χαρων Δημου Εορδαιας Γ ΦΑΣΗ».

Εισηγητης: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ. Φουρκιώτης
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι α) καλούνται οι φορείς να υποβάλλουν πρόταση ένταξης στο Πράσινο Ταμείο μέχρι τις 30-6-2022  και β) διότι δεν πρέπει να καθυστερήσει η εξέλιξη του διαγωνισμού του έργου λόγο της δωρεάς του ΤΑΡ.
 
Παρακαλείστε μεχρι τις 27-6-2022 και ώρα  13.00 μ.μ. να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις- ψήφο σας επί των θεματων στο e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr,  ή   a.milona@ptolemaida.gr.
 
 
Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Κοιν/ση:          

  1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
  2. Αντιδήμαρχο Τεχν. Υπηρεσιών Δημήτριος Ι. Ορφανιδης

 

Previous Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας στις 30-6-2022

Leave Your Comment

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος