Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Προμήθεια ενός καινούργιου τριαξονικού τράκτορα, για τον Δήμο Εορδαίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ταχ. Δ/νση : 25ης Μαρτίου 15
Ταχ. Κωδ. : 50200- Πτολεμαΐδα
Τηλέφωνο : 24633 50148
Fax : 24633 50150
E mail : grtyp@ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα 29-9-2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προμήθεια ενός καινούργιου τριαξονικού τράκτορα, για τον Δήμο Εορδαίας.

Στην προμήθεια ενός ακόμα οχήματος το οποίο θα αποτελέσει ακόμα ένα εργαλείο στην προσπάθεια των υπηρεσιών του για βελτίωση της καθημερινότητας, προχώρησε ο Δήμος Εορδαίας προσθέτοντας στο στόλο του ένα (1) τριαξονικό τράκτορα με πλάκα επικαθήσεως σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, του οποίου το συνολικό συμβατικό κόστος ανέρχεται σε 139.900,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%.
Πρόκειται για ακόμα μία προμήθεια οχήματος ευρέως διαδεδομένου στη χώρα μας, ικανού για να καλύψει τις επιχειρησιακές ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου, οι οποίες θα ωφεληθούν από τη χρήση του.
Η συγκεκριμένη προμήθεια χρηματοδοτήθηκε από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, έχοντας ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 957/10-08-2021 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ», η οποία έχει λάβει κωδικό MIS 5071132 2.

Η δημοτική αρχή Εορδαίας συνεχίζει να υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης με έργα, παρεμβάσεις και προμήθειες που βελτιώνουν την καθημερινότητα και θα εξασφαλίσουν μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, πάντα με μοναδικό πρόταγμα το όφελος των πολιτών με το μικρότερο δυνατό κόστος. Με τον μεθοδικό υλοποιούμενο σχεδιασμό ανανέωσης και εκσυγχρονισμού του στόλου οχημάτων και μηχανημάτων έργου, έχουμε ήδη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες, κάτι που αποτελεί και τη βασική προτεραιότητα της δημοτικής αρχής του Δήμου Εορδαίας

Previous Πρόσκληση συνεδρίασης του Δ.Σ. Εορδαίας 03-10-2023 στις 19:00

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος