Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΥΠ ΆΡΙΘ.43/16-01-2023 “ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π” Δήμου Εορδαίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π.)»

Πτολεμαΐδα 27-01-2023

ΘΕΜΑ:ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΥΠ ΆΡΙΘ.43/16-01-2023(ΑΔΑ:ΨΤΥΒΟΚΕ2-ΡΛΤ) “ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» Δήμου Εορδαίας”.

Εξαιτίας δυσλειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων της κεντρικής Κυβέρνησης (ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΥΠΕΝ κ.ά) και μετάπτωσής τους σε νέα υποδομή φιλοξενίας, παρατηρήθηκε αδυναμία πρόσβασης για πέντε (5) εργάσιμες μέρες στα συστήματα εξυπηρέτησης πολιτών που ήταν αναγκαία για την υποβολή δικαιολογητικών. Έτσι, η διαδικασία για τη “ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» Δήμου Εορδαίας” παρατείνεται κατά επτά (7) ημερολογιακές ημέρες με νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων προσφοράς την Παρασκευή 03 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 14:00.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΠΑ

Previous Μείωση δημοτικών ανταποδοτικών τελών κατά 50% στα τιμολόγια των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2023, σε πολύτεκνους, τρίτεκνους, άτομα με μονογονεϊκή ιδιότητα που έχουν την επιμέλεια των τέκνων, άπορους και Άτομα με Αναπηρία του Δήμου Εορδαίας.

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος