Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του Δήμου Εορδαίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ταχ. Δ/νση : 25ης Μαρτίου 15
Ταχ. Κωδ. : 50200- Πτολεμαΐδα
Τηλέφωνο : 24633 50148
Fax : 24633 50150
E mail : grtyp@ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα 29-5-2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του Δήμου Εορδαίας.

Εγκρίθηκε από τον αρμόδιο Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλο (Απόφαση 165092/23-5-2023, ΦΕΚ Β’ 3514/25-5-2023), το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) που υπέβαλλε ο Δήμος Εορδαίας. Πρόκειται για ένα στρατηγικό σχέδιο κινητικότητας που καταρτίστηκε κατόπιν ευρείας διαβούλευσης, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών για την κινητικότητα των ανθρώπων και τη μεταφορά αγαθών στον αστικό και περιαστικό ιστό, διασφαλίζοντας έτσι συνθήκες καλύτερης ποιότητας ζωής.

Με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ο Δήμος Εορδαίας θα κινηθεί προς την κατεύθυνση της ισορροπημένης ανάπτυξης όλων των σχετικών μορφών μεταφοράς, ενθαρρύνοντας παράλληλα την μετάβαση προς πιο βιώσιμες μορφές.

Το ΣΒΑΚ αποτυπώνει μια ολοκληρωμένη σειρά τεχνικών μέτρων, μέτρων υποδομής, μέτρων πολιτικής και ήπιων μέτρων για τη βελτίωση της απόδοσης και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας ως προς τα εξής θέματα:

• Δημόσια συγκοινωνία.
• Βάδισμα και ποδηλασία.
• Διαλειτουργικότητα.
• Ασφάλεια αστικών οδών.
• Οδικές μεταφορές (ρέουσες και αδρανείς).
• Αστική εφοδιαστική.
• Διαχείριση κινητικότητας.
• Ευφυή Συστήματα Μεταφορών.

Με γνώμονα τα παραπάνω και κατόπιν της έγκρισης του ΣΒΑΚ, για τον Δήμο Εορδαίας υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος μετακινήσεων, ενώ συγχρόνως εξασφαλίζονται τα παρακάτω:

• Προσιτό σύστημα μεταφορών.
• Βελτίωση οδικής ασφάλειας.
• Μείωση ατμοσφαιρική ρύπανσης, μείωση ηχορύπανσης, μείωση εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.
• Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
• Βελτίωση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας της μεταφοράς προσώπων και αγαθών.
• Βελτίωση ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος.

Ο Δήμος Εορδαίας κατόπιν μακροπρόθεσμου σχεδιασμού που περιλάμβανε διαβούλευση, είναι από τους πρώτους Δήμους της χώρας με εγκεκριμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), γεγονός αναμφισβήτητα πολύ σημαντικό το οποίο συμβάλλει ουσιαστικά στον πρωταρχικό στόχο της δημοτικής αρχής για περιβαλλοντική, λειτουργική, αισθητική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Previous Διακήρυξη διαγωνισμού για την ημερήσια φροντίδα αδέσποτων σκύλων του δημοτικού καταφυγίουκαι των ελευθέρων αδέσπορων στο Δήμο Εορδαΐας – Για τις ομάδες Α και Γ

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος