Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.) του σχεδίου «Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο πρώην στρατοπέδου ”Καπετάν Φούφα” Πτολεμαΐδας» του Δήμου Εορδαίας.

O Δήμος Εορδαίας διαβίβασε προς έγκριση, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (αρμόδια αρχή), τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του σχεδίου «Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο πρώην στρατοπέδου ”Καπετάν Φούφα” Πτολεμαΐδας» του Δήμου Εορδαίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.107017/2006 (ΦΕΚ 1225 Β΄) άρθρο 7 παρ.4.2, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Αρ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38181/2695/2022 (ΦΕΚ 1923 Β΄) άρθρο 4 και ισχύει, καλούμε τους ενδιαφερόμενους να προσέρχονται στα Γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής του Δήμου ή στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για να λάβουν γνώση, τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου, της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του εν λόγω έργου.

Το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να διατυπώσει εγγράφως, και ενδεχομένως ηλεκτρονικά, και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα, τις απόψεις του προς την αρμόδια αρχή, μέσα σε
προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

ΔΉΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΊΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ Ν. ΠΛΑΚΕΝΤΆΣ

Previous Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος (κλαρκ)

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος