Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 280/2023 – Παροχή κινήτρων στους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες ομάδων πληθυσμού του Δήμου Εορδαίας και άλλες ρυθμίσεις

Παροχή κινήτρων στους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες ομάδων πληθυσμού του Δήμου Εορδαίας και άλλες ρυθμίσεις

Ο Δήμος Εορδαίας με την υπ΄αρ. 280/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 91ΡΓΩΡ6-4Μ6) για την ενίσχυση της υιοθεσίας αδέσποτων ζώων, την ενθάρρυνση της σήμανσης και καταχώρησης στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), της στείρωσης των δεσποζόμενων ζώων (σκύλων και γατών), όπως επιβάλλεται από τις διατάξεις του Ν.4830/2021, με στόχο την μείωση του πληθυσμού των αδέσποτων αλλά και γενικά την ευζωία των ζώων, αποφάσισε:

1. Τη δωρεάν σήμανση και καταγραφή στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (Ε.Μ.Ζ.Σ.), στείρωση και εμβολιασμό των ζώων συντροφιάς (γατών και σκύλων), των οποίων είναι ιδιοκτήτες ή ανάδοχοι και ανήκουν στις κατωτέρω κατηγορίες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (Άτομα με αναπηρία, Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι, Μονογονεϊκές οικογένειες)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: εισοδηματικά κριτήρια (Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, Οι διαβιούντες με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: τα φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη γεωγραφική περιοχή του Δήμου Εορδαίας.

2. Για την ενθάρρυνση της σήμανσης και καταχώρησης στο ΕΜΖΣ, της στείρωσης των δεποζόμενων ζώων (σκύλων και γατών), και της υιοθεσίας αδέσποτου ζώου (σκύλου ή/και γάτας), εισηγούμαστε την μείωση των δημοτικών τελών σε ποσοστό 10% (μέγιστο) ανά έτος σε:

  • δημότες που υιοθετούν αδέσποτο ζώο
  • δημότες ιδιοκτήτες στειρωμένων και καταχωρημένων στο Ε.Μ.Ζ.Σ.

3. Για τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς που λόγω της απουσίας τους για ορισμένο χρονικό διάστημα από τον χώρο διαμονής τους, επιθυμούν να παραδώσουν τα ζώα για φιλοξενία στο δημοτικό καταφύγιο θα καταβάλουν 50,00€ ανά μήνα για τη φιλοξενία δεσποζόμενου σκύλου και 20,00€ ανά μήνα για τη φιλοξενία δεσποζόμενης γάτας.

4. Επί πλέον στην ανωτέρω απόφαση προσδιορίζονται οι όροι συνεργασίας του Δήμου, με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Εορδαίας και σε περίπτωση που δεν επέλθει συμφωνία με τα τοπικά φιλοζωικά σωματεία ή φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τη συνεργασία με φιλοζωικά σωματεία ή φιλοζωικές οργανώσεις από άλλες περιοχές της Ελλάδας, με τη σύναψη έγγραφης συμφωνίας μεταξύ των δυο μερών, για:

  • Την περισυλλογή των αδέσποτων
  • Τη φιλοξενία εάν διαθέτουν αδειοδοτημένα καταφύγια ή καταφύγια που πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζει ο νόμος
  • Τη σήμανση
  • Την επανένταξή τους στο οικείο περιβάλλον
  • Την υιοθεσία
  • Την κτηνιατρική τους περίθαλψη (εμβολιασμός, τραυματισμένα ζώα, στείρωση)

Σε περίπτωση που τα ίδια τα σωματεία – οργανώσεις δεν μπορούν να επωμιστούν την κτηνιατρική περίθαλψη των αδέσποτων ζώων ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία απαιτείται από τον κτηνίατρο, θα απευθύνονται στο συμβεβλημένο κτηνίατρο του Δήμου μετά από ενημέρωση του υπεύθυνου υπαλλήλου του Δημοτικού Καταφυγίου με κάθε πρόσφορο τρόπο, αποστέλλοντας τη φωτογραφία του ζώου και το είδος της κτηνιατρικής πράξης που απαιτείται. Ο εν λόγω όρος τίθεται καθώς η σύμβαση με τον εξωτερικό κτηνίατρο περιλαμβάνει ορισμένο αριθμό για κάθε είδος κτηνιατρικής πράξης ή συγκεκριμένο προϋπολογισμό, η εξόφληση του οποίου πιστοποιείται από τον επόπτη της σύμβασης.

 

Previous Επίσκεψη της νέας Διοικήτριας της Πυροσβεστικής Σχολής Πτολεμαΐδας στον Δήμαρχο Εορδαίας

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος